pi-top ise kokkupandav sülearvuti

pi-top 3 on ise kokkupandav modulaarne Raspberry Pi-l töötav sülearvuti, mis annab võimaluse meisterdamisprojektide läbiviimiseks ja oma leiutiste elustamiseks. Vahend aitab õppida programmeerima ja luua selle moodulrööbastele erinevaid seadmeid. See on lihtne viis Raspberry Pi kasutamisega alustamiseks.

Moodulrööbastele ligi pääsemiseks on vajalik klaviatuuri välja tõmbamine. See on tööpind, millele saab oma loomingu ehitada, kasutades pi-topi tarvikuid ja elektroonilisi komponente. pi-top sisaldab leiutajakomplekti, mis õpetab omaenda leiutisi looma. Seade kasutab operatsioonisüsteemi pi-topOS: Polaris, millega pääsete ligi kümnetele rakendustele ning sadadele tundidele õppetundidele, mis sellega kaasa tulevad.
Näiteks:
1. pi-topCODER õpetab programmeerima, füüsilisi arvutiprojekte looma ja oma edusamme jälgima ning oma koodi reaalajas testima.
2. Samuti on võimalik programmeerimist õpetada programmis Scratch. Tegemist on programmeerimiskeelega, mida on kerge mõista ja kasutada. See sobib hästi selleks, et lapsed saaks õppima hakata ja värvikaid programmeerimisprojekte luua.
3. CEED-universumi mänguline õppimiskeskkonnas peate lahendama visuaalse programmeerimise mõistatusi. Need õpetavad teile kõiki põhilisi programmeerimise kontseptsioone. Võimalik on ka oma visuaalse programmi otse Pythoni koodi teisendada.
4. Minecraft Pi väljaanne on kohandus populaarsest liivakastistiilis avatud maailmaga ehitusmängust Minecraft. Raspberry Pi jaoks on saadaval Minecrafti tasuta versioon, millel on ka programmeerimisliides. See tähendab, et kirjutada saab Pythoni koodis käske ja skripte mängus automaatselt asjade loomiseks.

Muud rakendused
pi-topOS on varustatud täieliku tarkvarapaketiga, mille hulka kuuluvad Google Suite, veebisirvija Chrome, täielik Microsoft Office'iga ühilduv tootlikkuskomplekt, 3-D trükkimise tarkvara, Scratchis programmeerimine ja muud.

ProgeTiigri kogumiku viide - Link
Piloteerimise tunnikavad e-Koolikotis -
- Tehnoloogia igapäevaelus - disain ja programmeerimine
- Tehnoloogia igapäevaelus, programmeerimine

Õpitavad oskused ja teadmised

Eelkõige programmeerimine ja selle oskuse otsene sidumine tänapäevaste tehnoloogiliste vahenditega praktiliste tegevuste teel. Erinevalt näiteks 3D printerist on seade nö lahtisem ja saab modifitseerida. Annab esimese mulje ja kogemuse tööstuses kasutatavatest robotitest ja nende tööpõhimõttest.

Õpetajate kommentaar

Oleme pi-top'e palju katsetanud ja tegemist väga ägedaid projekte võimaldava vahendiga. Tegemist ei ole aga vahendiga, mille kasutamisega ka tavalised õpetajad juhendamiseta koheselt hakkama saaksid. pi-topide kasutamine eeldab korralikku koolitust või suurt huvi ja võimekust ise erinevaid materjale kasutamise kohta otsida. Hetkel on kogu materjal inglise keeles. Seetõttu tundub, et tegemist on pigem ringitöö vahendiga kui koolitunnis kasutatava töövahendiga. Samas, kui mina oleks LTT ringi juhendaja, oleks mul väga hea meel, kui sellised vahendid näiteks vooluringi katsetamiseks käepärast oleksid. Või siis robootikaringis roboti kokkupanemiseks või muusika tegemiseks. Kokkuvõtvalt arvan ma, et tegemist on eriala õpetajatele sobiliku tootega, mille soetamisel peab kindlustama, et vahendit ka maksimaalselt kasutatakse ning pi-top'id ei jääks lihtsalt veebi mineku vahendiks.

Õppurite kommentaar

Õpilastele meeldib, et pi-topi mitmekesisus. Seade võimaldab teha väga erinevaid arendusprojekte ning alustada täiesti esimesest sammust: seadme kokkupanemisest.
Võimaldab lähtuda õpilase individuaalsusest, erinevatest tasemetest ja erinevatest huvidest. Sobivaks vahendiks, et kujundada ennastjuhtivat õppijat.

Soovitused teistele õpetajale

Kindlasti võiks katsetada esimese õppeülesandena õpilastega koos ka arvuti kokkupanemist, sest see tekitab õpilastes hasarti ning saadav eduelamus motiveerib ka edasi katsetama (õpetajal endal tuleks enne tunni läbiviimist ise arvuti kokkupanemist proovida, et võimalikud takistused enda jaoks selgeks teha). Arvestama peaks aga, et hetkel puuduvad eestikeelsed tööjuhendid (samas, inglise keelne manuaal on kolmanda kooliastme õpilastele juba väga lihtsalt järgitav). Valmis tuleb olla ka võimalusteks, et arvuti kokkupanemisel tehti küll kõik õigesti, kuid teatud tehniliste probleemide tõttu arvuti siiski nõuetekohaselt tööle ei hakanud. Seda saaks aga võtta ka kui võimalust õppida ootamatuste ja takistustega toime tulema.

Töökindlus

Töökindlus on pi-top 3 testitud seeria arvutitel veidi problemaatiline. Kaheteistkümnest testitud arvutist, mida lastega kokku panime, oli mitmete vahenditega probleeme, ühel ei töötanud näiteks mälukaart. Me ei saanudki aru, kas see oli katki juba enne või läks katki siis, kui õpilased seda sisestasid. Kolm pi-topi ei läinud tööle ja probleemi ei õnnestunudki tuvastada. Järgmise seeria pi-top'idel on lubatud nende probleemidega tegeleda.

KASUTAMISE LIHTSUS

Tegemist ei ole vahendiga, mille kasutamisega tavaline õpetaja ka juhendamiseta koheselt hakkama saaks. pi-topide kasutamine eeldab korralikku koolitust või suurt huvi ja võimekust ise erinevaid materjale kasutamise kohta otsida. Hetkel on kogu materjal inglise keeles. Seetõttu tundub, et tegemist on pigem ringitöö vahendiga kui koolitunnis kasutatava töövahendiga. Samas, kui mina oleks LTT ringi juhendaja, oleks mul väga hea meel, kui sellised vahendid näiteks vooluringi katsetamiseks käepärast oleksid. Või siis robootikaringis roboti kokkupanemiseks või muusika tegemiseks. Vahend pakub aga huvitatud juhendaja käe all õpilastele väga palju võimalusi.

Kasutatavuse võimalused õppeaasta jooksul

Peamiselt hindavad õpetajad vahendit küll rohkem ringide tööriistana, kuid huvi korral on võimalik vahendit rakendada mitmetes erinevates ainetes. Igapäevaseks kasutamiseks suure hulga kooli õpetajate poolt vajab vahend suurema huviga õpetajat, kelle jaoks on lihtsamad tehnoloogilised vahendid end ammendanud.

Kokkuvõte - kas soovitaksid vahendit teistel haridusasutustel soetada

Soovitaksin pi-top'e koolile, mis on digioskuste arendamisega jõudnud heale järjele ning otsib uusi väljakutseid. Koolis peab olema keegi, kes vahendi koolitamise ja rakendamisega tegeleb, et see ei jääks vaid veebikülastamise arvutiks. Eeldatavasti leiab vahend kõige enam rakendamist huviringis ja oleks kindlasti õpilastele seal väga huvitavaks tööriistaks. Kui töötada välja tunnikavad, mis õpetajat tunni läbiviimisel toetavad, saab pi-toppe rakendada ka erinevates LTT tundides. Tunnikavad aitaksid vältida olukorda, kus pi-topide kasutamisega tuttava õpetaja lahkumisel jääks unarusse ka seadmete kasutamine.