Sphero RVR roomikutega robot

Sphero RVR on kummiroomikutega auto, mida annab programmeerida Sphero EDU äpiga. Selle külge annab siduda ka kolmanda osapoolte tarkvara (Rasperry PI, Arduino, Micorbit ja Sphero enda little Bitsi). Robotil on erinevad andurid - värviandur, ümbritseva valguse andur, magnetormeeter, kiirendusmõõtur, güroskoop, infrapunaandurid.

ProgeTiigri kogumiku viide - Link
Tunnikava - Kiirus, teekonna pikkus, ühtlane liikumine

Õpitavad oskused ja teadmised

Õpilasel on võimalik läbi praktilise näite õppida plokk-programmeerimist, Javascripti. Lisaks sellele saab siduda erinevate ainealaste teadmiste hankimisega. Kuna robotit saab programmeerida nii joonistamise, plokk-programmeerides, kui ka javascripti koodi kirjutades, siis on võimalik kasutada kõikides kooliastmetes.

Õpetajate kommentaar

Tunni läbiviimiseks sobib kõige paremini paaristund, kui õpilased pole varem plokk-programmeerimist õppinud.

Robotile annab külge liita kolmanda osapoolte tarkvara, mille külge annab siduda ka teaduslikke andureid.

Õppurite kommentaar

Õpilastele väga meeldis tund - erines traditsioonilisest õppetunnist.

Soovitused teistele õpetajale

Enne tunni läbiviimist tuleks tunnikava koostada või e-koolikotis olevaid materjale kasutada ning eelnevalt kõik tegevusetapid läbi proovida.

Töökindlus

Masin on väga töökindel ja suhteliselt tugeva ehitusega, ainuke mure on akuga, mis kestab u 2 tundi.

KASUTAMISE LIHTSUS

Seadet on küllalt lihtne kasutada ja saab rakendada kõikides kooliastmetes. Sphero EDU äpp võimaldab ka puldina seadet kasutada.

Kasutatavuse võimalused õppeaasta jooksul

Sphero RVR robotit on võimalik kasutada pea igas tunnis kõikides kooliastmetes. Tuleb leida vaid viis kuidas teemat käsitleda.

Kokkuvõte - kas soovitaksid vahendit teistel haridusasutustel soetada

Soovitan kasutada pigem paari peale ühte robotit, kuna vastasel juhul jäävad osad õpilased tegevuseta. Roboti hind on suhteliselt kallis, kuid tegemist on ka vastupidava tootega. Roboti liikumiseks on vaja ruumi, seega laua peal väga ei soovita kasutada.