Tark Klass

Tark Klass lahendust on koosneb interaktiivsest puutetundlikust ekraanist teisaldataval raamil + õpitarkvarast Mozabook. Tarkvara sisaldab 3D õppematerjale, interaktiivseid ülesandeid ja õppematerjale 1.- 12. klassini. Õpetajal on võimalik ise sisu luua ja kasutada seda õppetöös. Lisaks on võimalik importida ja kasutada juba olemasolevaid erinevates formaatides õppematerjale. Mozabooki litsents on kasutajale tasuline.

Tunnikava viide: Leonardo da Vinci

Õpitavad oskused ja teadmised

Laste jaoks põnev ja innovatiivne lahendus. Võimaldab läbi viia "teistsugust" tundi, mis sisaldab põnevaid visuaalseid lahendusi. Samuti võimaldab lahendus muuta tundi liikuvamaks ja atraktiivsemaks, sest lapsed saavad ise õppesisule käe külge panna. Mozabooki lahendus ja sisu haarab hästi laste tähelepanu.

Õpetajate kommentaar

Plussid: 1. Kasutajad saavad ise luua interaktivseid õppematerjale. 2. Erinevad tööriistad algklassidele, mis on õpetamisel headeks abivahenditeks. 3. Atraktiivsed 3D materjalid. 4. Loodud on valmis õppematerjalid kohe kasutamiseks. 5. Komplekti ( alus + tahvel) kerge liigutada erinevate ruumide vahel. Miinusteks: 1. Mozabooki kasutusõigus on tasuline. 2. Paljud materjalid on veel inglisekeelsed ( saab valida mitmete erinevate keelte vahel) 3. Paljud sarnased õppematerjalid juba loodud.

Õppurite kommentaar

Väga huvitav tahvel, kus saab ise pilti liigutada. Põnevad mängud, mille saatel saab mööda saata vahentundi.

Soovitused teistele õpetajale

Mozabook on sisu poolest täis väga huvitavat materjali, kust tuleb otsida ja leida just see vajaliku enda jaoks. Aeganõudvaks võib kujuneda Mozabooki rohkete võimaluste selgeksõppimine ja tundide ettevalmistamine, sest sest paljud materjalid on juba loodud.

Töökindlus

Puutetundlik ekraan jalgadel võimaldab ekraani liigutada erinevate ruumide vahel. Kohati nõuab Mozabook väga head internetiühendust, eriti 3D animatsioonide vaatamisel. Ekraan on töökindlam kui nutitahvel, mille ühendused ei pruugi alati töötada.

Kasutamise lihtsus

Kindlasti on võimalik Mozabooki iseseisvalt õppida, kuid lihtsamate ja vajalikemate võtete tarbeks ja sisuga tutvumiseks soovitaks koolitust.

Kasutatavuse võimalused õppeaasta jooksul

Ekraani saab kasutada nutitahvlina, mis tähendab, et saab olla kasutuses igapäevaselt. Mozabooki kasutamiseks, tuleb tund ja esitlus eelnevalt ette valmistada ehk kohandada just vastavalt enda ja klassi vajadustele.

Kokkuvõte - kas soovitaksid vahendit teistel haridusasutustel soetada

Soovitan teistele koolidele ka, kuid seadet pole tarvis igasse klaasi, kuna ekraan on raamil ja teisaldatav. Miinuseks on Mozabooki tasuline kasutusõigus ja hetkel on eestikeelseid õppematerjale vähe.