Distantsõppe ABC

Haridus- ja Noorteamet (edaspidi Harno) on kogunud kokku usinamate koolide kogemuse põhjal distantsõppega alustamiseks vajalikud juhised.

KOOLI OLUKORRA KAARDISTAMINE JA ANDMETE KOGUMINE:
 • Kui ei ole veel jõudnud infot kokku koguda, anna klassijuhatajatele ülesanne koguda kokku oma klassi puudutav distantsõppeks vajalik info (näidisankeet). Klassijuhataja peab olema valmis vanematele helistama ja vastava info ka telefoni teel kokku koguma, kui lapsevanematel pole ankeeti täita võimalik.
 • Samal ajal kogu kokku info õpetajate valmisoleku kohta (näidisankeet).
 • Looge andmetabel ehk nn distantsõppe tunniplaan, kuhu on koondatud kogu vajalik info, siis saate hakata järkjärgult kõiki vajalikke ülesandeid lahendama.
KOOLIÜLESED OTSUSED JA ÕPPEPROTSESSI PLANEERIMINE:
 • Leppige kokku, kuidas käib suhtlemine kooliperega. Kas jooksvalt antakse kõiki (õpetajad, õpilased, lapsevanemad) puudutavat üldist infot edasi kooli kodulehel või nt Facebooki lehel? Kas tekitate veebipõhise vestlusringi, kus saavad asjaosalised jooksvalt küsimusi küsida jmt.
 • Arutage õpetajatega ühiselt, milline saab olema õppekorraldus. Kas õppetöö jätkub tunniplaanijärgselt või pigem pannakse õppijatele ülesanded eraldi kuhugi üles ja toimuvad eraldi individuaalsed konsultatsioonid. 
 • Arutage õpetajatega iga aine kaupa eraldi, millised teemad sobivad distantsõppeks kõige paremini ja võtke need kõigepealt käsile.
 • Pange paika, kuidas hakkab toimuma õppijate ja õpetajate omavahelise suhtlemine ja õppetöö tagasisidestamine. Kuna klassiruumis vahetu suhtlus jääb ära, siis tuleb sellele leida alternatiiv, et õppija vaateväljast ei kaoks. Selleks on erinevaid võimalusi, kuna erinevatel keskkondade tehnilised võimalused on erinevad, siis võib suhtlus olla nt kahe-kolme grupi kaupa. 
 • Leppige kokku, kas õppematerjalid pannakse kuskile veebipõhisesse keskkonda keskselt üles või toimetab iga õpetaja oma äranägemise järgi.
 • Koostage nimekiri materjalidest ja vahenditest, mis on koolis juba kasutusel ja mida on kohe kõige lihtsam kasutusele võtta.
 • Jälgige, et õpetajad täidaksid e-koolis õppeülesannetega seotud infot väga põhjalikult – õpilasel motivatsioon langeb, kui tal tekib kohe alguses liiga palju küsimusi ja ta ei saa seetõttu edasi liikuda.
 • Moodustage diginutikamatest õpetajatest mentorite rühm, kes aitab digitehnoloogias algajamaid kolleege või leidke mõni muu lahendus õpetajate toetamiseks selles keerulises olukorras, kus ettevalmistamiseks aega pole ja käigupealt tuleb õppetöö ära korraldada vahenditega, mida mitte kunagi varem võib-olla kasutanud pole.
 • Tehke tihedat koostööd lapsevanematega, neist saavad teie kõige olulisemad partnerid sellel distantsõppe perioodil. Infokanal lastevanematega suhtlemiseks on oluline kohe kokku leppida.
 • Moodustage distantsõppe juhtgrupp koos teiste piirkonna koolidega, et vajadusel üksteist aidata ja koormust hajutada (nt sama ainete õpetajad ja koolijuhid erinevates koolides panevad seljad kokku).
VEEL SOOVITUSI
 • Eriti oluliseks muutuvad oskusained (kehaline kasvatus, kunstiõpetus, muusika). Igasse päeva võiks kehalise kasvatuse õpetaja planeerida võimlemist, sest kodus istuvad lapsed muutuvad rahutuks (eriti kui peab isolatsioonis viibima ja üldse õue ei tohi minna). Kunstiõpetajatel on võimalik anda natuke ajamahukamaid käelisi tegevusi, et hoida õppijaid rohkem tegevuses. Muusikaõpetaja saab pakkuda Youtube´i vahendusel muusikalisi vahepalasid jmt. Need on lihtsad võimalused, millega saab üksinda kodus õppimist rikastada.
 • Kooli juhtkonna toetus ja tugi on selles olukorras õpetajatele ülioluline, ärge jätke õpetajaid oma töös üksinda, vaid tundke huvi, kuidas neil läheb ning olge moraalseks toeks. Distantsõppe vormis õpetamine on õpetaja jaoks (vähemalt esialgu) palju ajamahukam töö. Hea oleks õpetajatele luua online vestlusringi võimalus ehk nn digiõpetajate tuba, kus nad saavad Messengeri stiilis vestelda ja ka ise üksteist toetada.
 • Õppijatel on kindlasti esimesel nädalal põnev ja nad õhinal katsetavad, teisel-kolmandal nädalal hakkab nende motivatsioon langema ja selline üksi toimetamine muutub igavaks. Seega jälgige, et keegi ära ei kaoks. See võib juhtuda digimaailmas eriti märkamatult.
 • Võimalusel võiks koostada distantsõppe kodukorra, kuhu pannakse kõik olulisem kirja kõikide osapoolte jaoks (õpilane, lapseanem, õpetaja, kooli juhtkond).
 • Niikuinii tekib tehnilisi probleeme, aga ärge heituge sellest!
Kui teie koolis on haridustehnoloog, siis saab tema tehnilise poole pealt väga palju toetada. Kui aga haridustehnoloogi ei ole, kasutage Harno haridustehnoloogia infoliini, mille kaudu saame teid abistada ning vajadusel leida koolile ühe tubli nõustaja, kes teil aitab digiõppega selle kõige raskema alguse ära teha.

Harno on koostöös Haridustehnoloogide Liiduga loonud e-õppe korduma kippuvate küsimuste lehe, kuhu oleme koondanud teemat puudutavad materjalid. Info täieneb jooksvalt!