Haridustehnoloogiline nõustamine

Haridus- ja Noorteamet (edaspidi Harno) jätkab ka sellel õppeaastal haridustehnoloogia infoliiniga koolijuhtidele ja õppealajuhatajatele, kelle koolis puudub haridustehnoloog. Infoliinilt saab abi distantsõppe ettevalmistamisel ja digitehnoloogia võimaluste kasutamisel tekkinud keerulises olukorras. Telefonile vastav infoliini töötaja registreerib kooli abisoovi ja selle põhjal määratakse koolile haridustehnoloogist nõuandja.

TÖÖ KÄIB JÄRGMISELT:
  • Kõigepealt tutvu koolijuhile ja õppealajuhatajale distantsõppega alustamiseks vajalike juhistega (vene keeles juhise leiad siit). Kui sellest infost esialgu piisab, et tööle asuda, siis jõudu ja jaksu!
  • Kui esimesed sammud on tehtud, aga spetsiifilisemates küsimustes (nt keskkonnad ja rakendused õppetöö läbiviimiseks) jääd ikkagi hätta, siis helista telefoninumbrile 6080707. Infoliin on avatud kõikidel tööpäevadel kell 9-17. Telefoninumbril vastavad Harno kasutajatoe osakonna töötajad, kes küsivad Su käest kooli põhiandmed ja infot Su kooli distantsõppe suuremate probleemide kohta. Vajadusel saab kirjutada ka aadressil ht-info@harno.ee
  • Sinu antud info registreeritakse ning seejärel määratakse Sulle selle info põhjal võimalikult kiiresti haridustehnoloog, kes võtab ise ühendust. Te lepite kokku konsultatsiooniaja ning see haridustehnoloog on edaspidi kahe nädala jooksul kooli nõustajaks, et distantsõppeks ette valmistada.
OLULINE:
  • Abiliini kasutajatoe osakonna töötaja, kes vastab telefonil, registreerib kooli soovi saada abi. Tema ei hakka sellel numbril KOHE otse nõustama!
  • Koolile määratud haridustehnoloog nõustab Sind, et saaksid mõned põhivahendid kiiresti tööle ja õppetöö liikuma. Peale kahenädalast nõustamisperioodi peavad õpetajad olema valmis ise edasi õppima ja tegutsema, kuna haridustehnolooge on vähe ja nad koordineerivad digiõpet ka oma koolis.
  • Kui abivajavaid koole on palju, peame määrama ühele haridustehnoloogile mitu kooli või otsima nõustajaid juurde, seega palun kannatlikku meelt.
SINU KOOLILE MÄÄRATUD HARIDUSTEHNOLOOGI ÜLESANDED NÕUANDJANA ON JÄRGMISED:
  • Koolijuhi või õppealajuhataja juhendamine distantsõppe üldise korralduse osas (digiõppega seotud küsimustes) ja kooli vajaduste kaardistamine.
  • Kooli vajadustele vastavate digiõppe lahendusteks ettepanekute tegemine ning suunamine sobivate digikeskkondade ja juhendmaterjalide juurde.
  • Vajadusel veebiseminaride ettevalmistamine ja läbiviimine õpetajatele.
Harno koostöös Haridustehnoloogide Liiduga on lisaks loonud ka e-õppe korduma kippuvate küsimuste lehe, kuhu koondame teemat puudutavad materjalid. Info täieneb jooksvalt!