Taristu toetusmeede 2018

Haridus- ja teadusministeerium koostöös HITSA, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innovega kutsusid 2018. aasta mais ellu toetusmeetme "Targast tarbijast digisisu tegijaks" digioskuste õppeks ning õppetegevuses digilahenduste kasutamiseks vajalike arvutite ja projektorite soetamiseks. Eesmärk on luua eeldused koolide digitaalse õppevara­ kasutamiseks.


Digiseadmete soetamist toetas Euroopa Sotsiaalfondi meede "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara kasutuselevõtt ning juurutamine".

Toetusmeetme kogusumma oli 7 893 569 eurot. Seadmete soetamiseks viis HTM läbi riigihanked.

Meetme raames said seadmeid soetada üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused, kes said etteantud valikust ise otsustada, millist seadmetüüpi soovitakse. Toetust oli võimalik saada kõikidel üldhariduskoolidel omandivormist sõltumata. Seadmete vajaduse ja nende jagunemise oma koolide vahel otsustas konkreetse(te) kooli(de) pidaja.

Eesti koolidesse jõudsid 2018. aasta oktoobri lõpus 4989 sülearvutit, 2181 lauaarvutit (AIO), 480 multimeediarvutit ja 686 interaktiivset projektorit.

Lepingud seadmete üleandmiseks sõlmiti koolipidajatega. Meetmes osales 479 üldhariduskooli ja 26 kutseõppeasutust:Tutvu toetusmeetme "Targast tarbijast digisisu tegijaks" tingimustega siin.

Info 2016. aasta taristu toetusmeetme kohta leiad siit.