Taristu toetusmeetmes 2018 osalemise tingimused

IT-õppeks vajalikke IKT seadmeid saanud koolipidaja:

  • loob kõik vajalikud tingimused õpilaste digipädevuste arendamiseks ja digitaalse õppematerjali kasutamiseks õppes. Koolipidaja tagab digiõpikute kättesaadavuse õpilastele lähtuvalt HTM digiõppematerjalide toetusmeetme võimalustest.
  • tagab toetuse abil jätkusuutlikult turvalise e-hindamise tehnilise läbiviimise võimekuse oma kooli(de)s nii seadmete tehniliste parameetrite kui arvutite hulga kohta selliselt, et üheaegselt oleks võimalik e-test läbi viia terves klassikomplektis. Mitme paralleelklassi puhul on tagatud e-hindamise tehnilistele tingimustele vastavate arvutite olemasolu selliselt, et e-testi saab läbi viia kõige suurema arvuga õpilastega lennus kõige rohkem kahes vahetuses.
  • kinnitab, et tagab vajalikud täiendavad meetmed riistvara eesmärgipäraseks ja korrektseks kasutamiseks (IT-teenused) ning koolide digitaristu edasiseks uuendamiseks seadmete vananemisel või vajaduste kasvamisel.
  • Loob võimalused keerukamate IT-oskuste (programmeerimine, robootika, 3D disain vmt) õppeks kõigile õpilastele alates 2019/2020 õppeaastast oma kooli(de)s.
  • tagab, et koolide IKT lisaandmed EHIS-s on korrektsed ning kajastavad tegelikku olukorda.
  • ajakohastab koolide digivõimekuse enesehindamisvahendis Digipeegel (üldharidus: www.digipeegel.ee, kutseharidus: www.kutse.digipeegel.ee) koolide andmed hiljemalt 31.05.2019 (Kui digiplaani pole veel esitatud, tuleb nimetatud tähtajaks plaan esitada). Tutvu Digipeegli andmekorje kokkuvõtlikku ülevaatega.