HITSA täienduskoolitused
Meie täienduskoolitused toetavad tehnoloogia kasutamist koolitunnis ning arendavad iga haridustaseme õpetaja digipädevusi ja oskust kasutada digitehnoloogiat oma valdkonnas.    

 
Oleme koolitusprogramme koostades jälginud, et kaetud oleks kõigi haridustasemete õpetajate, õppejõudude ja koolijuhtide IKT alane koolitusvajadus. Samuti haridustehnoloogi rolli täitvate õpetajate ning riigi‐ ja kohaliku omavalitsuste haridusametnike haridustehnoloogia alane koolitusvajadus. Huvilistel on võimalik valida koolitusi vastavalt oma tasemele, ainevaldkonnale ja huvile. Soovijail on võimalik lihvida oma õpetamisoskusi nii üldoskuste kui oma ainevaldkonna tasemel. Sõltuvalt koolitusest on õppevormiks nii kontakt-, kombineeritud kui ka ainult veebipõhine õpe.   

Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta. Pööra tähelepanu ka koolitusel osalemise tingimustele.


Lisainfo
koolitus@hitsa.ee