Digi ABC minu koolis

Tehnoloogia on muutunud tänapäeva kooli lahutamatuks osaks. Koolidesse on jõudnud seadmed, digiõpikud ja õpikeskkonnad ning sellega seoses on nii õpilaste kui ka õpetajate digipädevuse arendamine väga tähtis. Mitte kõik ei tunne end tehnoloogia kasutamisel veel kindlalt ning vahel vajab õpetaja just esimeste sammude astumisel tuge haridustehnoloogilt või mõnelt teiselt kolleegilt.

HITSA tuleb koolidele appi ning pakub sisekoolitusteks digiteemalisi koolitusmaterjale. Materjalid on mõeldud just nende õpetajate koolitamiseks, kes peavad end algajateks ning otsivad juhiseid tehnoloogia kasutamiseks õpetajatöös. 

Igal sisekoolitajal on võimalus valida just tema koolile sobivad moodulid:

 • Tarkvara (enesekontrollitestid, pilditöötlus, lihtne tekstitöötlus, klassijuhataja tööriistad jne)
 • Riistvara (nutiseadmed, nutitahvlid, PC jne)
 • Metoodika (ümberpööratud klassiruum, klassihaldusvahendid, õpilaste kaasamine jne)
 • Diginipid (info otsimine ja hindamine, turvalisus jne)

koolitused sisekoolitajatele

Kui teie koolis on  haridustehnoloog või digihuviline õpetaja, kes koolitab kolleege või plaanib seda teha, siis on ta oodatud sisekoolitajate koolitusele „Digi ABC minu koolis“. Koolitusel antakse ligipääs koolitusmaterjalidele ning räägitakse koolituste läbiviimise metoodikast. Koolituspäevad toimuvad 30. augustil ja 24. oktoobril 2019. Koolitus on osalejatele tasuta (juhul kui see lõpetatakse) ning tingimuseks on, et koolitatav viib oma koolis koolituspäevade vahelisel perioodil läbi sisekoolituse vähemalt kahe mooduli ulatuses (kokku 4 ak tundi).

 • Koolitusele palume registreeruda siinSisekoolitajate koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist kooli direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori kinnitust, et osalejal on koolis sisekoolitaja roll ja võimalus koolitusperioodil koolitusi läbi viia.
  Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@hitsa.ee Juhul kui kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.
  Lisainfo

lühidalt: digi abc

HITSA

 • koostab koolitusmaterjalid,
 • teeb need Moodle’i õpikeskkonna kaudu sisekoolitajatele kättesaadavaks,
 • korraldab sisekoolitajatele tasuta koolituse, mis koosneb 2 koolituspäevast
 • vajadusel nõustab sisekoolitajaid.

Programmis osalev kool

 • leiab sisekoolitaja,
 • planeerib ja viib läbi sisekoolitused,
 • katab sisekoolitusega kaasnevad võimalikud kulud
 • annab tagasisidet koolitusmoodulite ja koolitatud õpetajate kohta.


Sisekoolitajaks on oodatud kõik haridustöötajad, kes soovivad oma koolis koolitada õpetajaid digiteemadel. Eelnev koolituskogemus ei ole oluline. 

HITSA ei maksa tasu sisekoolitajatele ning ei anna välja sisekoolituste tunnistusi.

Koolitusmaterjalide ja sisekoolitaja koolituse väljatöötajad on Helen Vallimäe (Tartu Forseliuse kool), Harold Lepp (Gustav Adolfi Gümnaasium), Ingrid Maadvere (HITSA).