Digi ABC minu koolis


Tehnoloogia on muutunud tänapäeva kooli lahutamatuks osaks. Koolidesse on jõudnud seadmed, digiõpikud ja õpikeskkonnad ning sellega seoses on nii õpilaste kui ka õpetajate digipädevuse arendamine väga tähtis. Mitte kõik ei tunne end tehnoloogia kasutamisel veel kindlalt ning vahel vajab õpetaja just esimeste sammude astumisel tuge haridustehnoloogilt või mõnelt teiselt kolleegilt.

HITSA tuleb koolidele appi ning pakub sisekoolitusteks digiteemalisi koolitusmaterjale. Materjalid on mõeldud just nende õpetajate koolitamiseks, kes peavad end algajateks ning otsivad juhiseid tehnoloogia kasutamiseks õpetajatöös.

Aeg
Järgmine koolitus algab 18.01.2021 (registreerumine). Koolitus on 100% veebipõhine. 

Maht
26 ak t

Koht
Moodle ja Zoomi keskkondades. 
 
Sihtgrupp
Koolide sisekoolitajad: haridustehnoloogid või teised, kes koolis seda rolli täidavad

Sisu
Koolitus toetab sisekoolitajate teadmisi ja oskusi oma koolis digipädevuste õpetamisel. Koolituse läbinu oskab viia läbi algtaseme digipädevuste koolitusi õpetajatele vähemalt kahel teemal järgnevaist:
  • tarkvara (enesekontrolli testid, pilditöötlus, lihtne tekstitöötlus, klassijuhataja tööriistad jne)
  • riistvara (nutiseadmed, nutitahvlid, PC jne)
  • metoodika (ümberpööratud klassiruum, klassihaldusvahendid, õpilaste kaasamine jne)
  • diginipid (info otsimine ja hindamine, turvalisus jne)
Koolitusmaterjalide ja sisekoolitaja koolituse väljatöötajad on Helen Vallimäe (Tartu Forseliuse kool), Harold Lepp (Gustav Adolfi Gümnaasium), Ingrid Maadvere (HITSA).

Koolitajad
  • Helen Vallimäe (Tartu Forseliuse Kool)
  • Harold Lepp (Gustav Adolfi Gümnaasium)
  • Ingrid Maadvere (Hariduse Infotehnoloogia SA)

Hind
152€
Sihtrühma esindajale tasuta, kui ta viib oma koolis koolituspäevade vahelisel perioodil läbi sisekoolituse vähemalt kahe mooduli ulatuses (kokku 4 ak t)

Registreerumine
Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan


Sisekoolitajate koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist kooli direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori kinnitust, et osalejal on koolis sisekoolitaja roll ja võimalus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee. Juhul kui kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.


Koolituse korraldaja
Triin Kaasik
triin.kaasik@harno.ee
tel 651 0108