Digipädevuse arendamine haridusasutuses


Sel sügisel toimub koolitus kaks korda Tallinnas ja ühe korra Tartus.

Aeg
Oktoobris algav Tallinna koolitus:
17.10.-6.12.2019
Koolituspäevad toimuvad 17.10 (kell 9:30-18:15) ja 18.10 (kell 9-15.15) ning lõpuseminar 6.12 (kell 10-16)

Oktoobris algav Tartu koolitus:
31.10.-6.12.2019
Koolituspäevad toimuvad 31.10 (kell 9:30-18:15) ja 1.11 (kell 9-15:15) ning lõpuseminar 6.12 (kell 10-16)

Novembris algav Tallinna koolitus:
5.11.-6.12.2019
Koolituspäevad toimuvad 5.11 (kell 9:30-18:15) ja 18.10 (kell 9-15.15) ning lõpuseminar 6.12 (kell 10-16)


Maht
Auditoorne õpe 21 akadeemilist tundi
Iseseisev õpe 18 akadeemilist tundi

Koht
Täpsustub

Sihtgrupp
Koolituse sihtrühm on alus-, üld- ja kutsehariduse õppealajuhatajad (või seda rolli täitvad töötajad) ja/või õppeosakonna töötajad (õppedirektorid, õppejuhid, osakonnajuhatajad) koos meeskonnaga. Ühe asutuse meeskonnas võib olla 2-3, erandkorras (nt suure asutuse puhul) 4 liiget, kellega koostöös soovib juht digipädevuse arendamisega seotud muutust ellu viia.

Sisu
Koolituse eesmärk on toetada õppealajuhatajate ja õppejuhtide teadmiste ja oskuste kujunemist haridusasutuse pedagoogilise personali digipädevuse arendamiseks. Koolituse strateegiline eesmärk on toetada õpetajate eesmärgipärast, pidevat ja jätkusuutlikku professionaalset arengut tehnoloogiavilumuses ning selle lõimimist õppeprotsessi lähtuvalt muutunud õpikäsitusest.

Koolitajad 
Piret Luik (Tartu Ülikooli informaatika didaktika dotsent)
Liina Tamm (Konguta Kooli direktor)
Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arenguosakonna juhataja)
Marit Dremljuga-Telk (HITSA, seire projektijuht, Euroopa Liidu IT agentuuri eu-LISA digiõppe spetsialist)
Helina Kibar (koolitaja-konsultant, Tallinna Ülikooli lektor)

Hind
262€
Sihtrühmale tasuta. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Registreerumine
Oktoobris algavale Tallinna koolitusele registreerumine täienduskoolituste infosüsteemis
Oktoobris algavale Tartu koolitusele registreerumine täienduskoolituste infosüsteemis
Novembris algavale Tallinna koolitusele registreerumine täienduskoolituste infosüsteemis

Koolituse korraldaja
Triin Kaasik
triin.kaasik@hitsa.ee 
tel 651 0108