Digipädevuse arendamine haridusasutuses


Aeg

Selgumisel

Maht
Auditoorne õpe 21 akadeemilist tundi
Iseseisev õpe 18 akadeemilist tundi

Koht
Täpsustub

Sihtgrupp
Koolituse sihtrühm on alus-, üld- ja kutsehariduse õppealajuhatajad (või seda rolli täitvad töötajad) ja/või õppeosakonna töötajad (õppedirektorid, õppejuhid, osakonnajuhatajad) koos meeskonnaga. Ühe asutuse meeskonnas võib olla 2-3, erandkorras (nt suure asutuse puhul) 4 liiget, kellega koostöös soovib juht digipädevuse arendamisega seotud muutust ellu viia.

Sisu
Koolituse eesmärk on toetada õppealajuhatajate ja õppejuhtide teadmiste ja oskuste kujunemist haridusasutuse pedagoogilise personali digipädevuse arendamiseks. Koolituse strateegiline eesmärk on toetada õpetajate eesmärgipärast, pidevat ja jätkusuutlikku professionaalset arengut tehnoloogiavilumuses ning selle lõimimist õppeprotsessi lähtuvalt muutunud õpikäsitusest.

Koolitajad 
Piret Luik (Tartu Ülikooli informaatika didaktika dotsent)
Liina Tamm (Konguta Kooli direktor)
Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arenguosakonna juhataja)
Marit Dremljuga-Telk (HITSA, seire projektijuht, Euroopa Liidu IT agentuuri eu-LISA digiõppe spetsialist)
Helina Kibar (koolitaja-konsultant, Tallinna Ülikooli lektor)

Hind
262€
Sihtrühmale tasuta. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Registreerumine
Pole hetkel avatud

Koolituse korraldaja
Triin Kaasik
triin.kaasik@harno.ee 
tel 651 0108