Haridusasutuste digitaristu arendamine


Aeg
Selgumisel

Maht
Auditoorne õpe 21 akadeemilist tundi
Iseseisev õpe 18 akadeemilist tundi

Koht
Täpsustub

Sihtgrupp
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuse juht ja IT-juht (või seda rolli täitev isik) koos ühe kolleegiga, kellega koostöös soovivad asutuse juht ja IT-juht muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks asutuse juhile ja IT-juhile kuuluda nt arendusjuht, haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja, kõrgkoolide programmi- ja õppekavade juht vms. Meeskond võib erandina olla ka 4liikmeline, kui meeskonnas on KOV esindaja (valla IT spetsialist/teenusepakkuja). Seega on koolitusele oodatud 3-4 liikmeline meeskond.

Sisu
Koolitus toetab haridusasutuse selge IKT visiooni ja eesmärgi ning neid toetava praktilise tegevusplaani loomist. Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi ning mõtleb läbi tegevused, mis aitavad õppeasutusel seatud eesmärkideni jõuda. Koolitus suunab meeskonna liikmed üksteist mõistma ja ühiselt edasi liikuma, aidates saavutada Eesti elukestva õppe strateegia eesmärki Digipööre elukestvas õppes.

Koolitajad
Erkki Leego (Tartu Ülikooli digiarengu juht)
Piret Luik (Tartu Ülikooli informaatika didaktika dotsent)
Veiko Hani (Eduring OÜ koolitaja)

Hind
262€
Sihtrühmale tasuta. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Registreerumine
Pole hetkel avatud

Koolituse korraldaja
Triin Kaasik
triin.kaasik@harno.ee
tel 651 0108