Õppijate digipädevuse arendamine


Aeg
Selgumisel

Maht
1,5 EAP (39 ak/h) kombineeritud õpe

Koht
HITSA nutiklass, Akadeemia tee 21/4 (III korrus), Tallinn

Sihtgrupp
Koolide 2-3-liikmelised meeskonnad: koolijuhid, õppejuhid, haridustehnoloogid, õpetajad. Koolimeeskonda kuulub kindlasti õppealajuhataja/õppejuht (või seda rolli täitev töötaja).

Sisu
Koolitus toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses õppijate digipädevuse arendamiseks. Koolituse käigus koostab iga meeskond oma kooli nö digiõppekava ja selle rakendusplaani ning viib ellu ühe digipädevusi arendava õpilasürituse oma koolis.  

Koolitajad
Piret Lehiste (Hariduse Infotehnoloogia SA)
Ingrid Maadvere (Hariduse Infotehnoloogia SA, Gustav Adolfi Gümnaasium)

Hind
152€
Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolide meeskondadele. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Registreerumine
Pole hetkel avatud

Koolituse korraldaja
Triin Saar
triin.saar@harno.ee
tel 628 5898