Digimeister: koostöövahendid ja  -võimalused kutseõppeasutuses

Digimeistri täiendkoolitus arendab õpetajate vahelist koostööd kutsekoolides toetamaks koostöökultuuri edendamist. Koolituse tulemusena suureneb õpetajate koostööalane pädevus õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel, kasutades selleks sobivaid digivahendeid. Koolitus aitab kaasa uute lõimimist sisaldavate õppekavade rakendamisele kutsekoolides.

Mooduli käigus arutleme, mis on koostöö, kuidas veebipõhist koostööd planeerida ning kuidas koostööst võimalikult palju kasu saada. Uurime, milliseid metoodikaid ja vahendeid valida koos töötamisel ja õppimisel ning kuidas koostöös teiste õpetajatega luua lõimitud õppematerjale või hindamismudeleid.


Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste õpetajad, õppetöö korraldamisega seotud spetsialistid (õppedirektor, osakonna juht, õppekavahoidja, valdkonna juht jne), õppeasutuse juhtimisega seotud spetsialistid.

Hetkel toimub Digimeistri koolitus vaid tellimuskoolitusena, koolitus toimub iseseisva tööna ning kontaktõppena teie juures. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-22 osalejat.

Koolituse lõpetajatele on koolitus tasuta.