Digimõtted (e-kursus)E-kursus "Digimõtted" on loodud selleks, et huvilistel digimaailma eri tahke ja nendega seotud hoiakuid avada. Kursusel loetakse sisukaid artikleid ja vaadatakse videoloenguid, lisaks saab teiste kursuslastega oma mõtteid ja huvitavaid materjale jagada.

Aeg
Selgumisel

Maht
Iseseisev õpe 26 akadeemilist tundi

Koht

Moodle keskkond

Sihtgrupp

Digimaailma huvilised

Sisu

Käesolev kursus on loodud, et avada digimaailma eri tahke ja nendega seotud hoiakuid. Digimaailmast ja digiharidusest kirjutatakse palju ning väga põnev on ennast selle kiirelt areneva valdkonnaga kursis hoida. Sellel kursusel loetakse artikleid, vaadatakse videoid ja kuulatakse loenguid, kommeteeritakse ja arutletakse. Juttu tuleb haridusest, riigist ja majandusest tehnoloogia võtmes ning läbi saab loetud ka HITSA uus tehnoloogiakompass. Kõik õppematerjalid on eestikeelsed. 

Koolitusmaterjalid on koostanud haridustehnoloog Ingrid Maadvere (GAG, HITSA).

Koolitajad

Ingrid Maadvere (Hariduse Infotehnoloogia SA)
Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)

Hind
50€
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Registreerumine
Pole hetkel avatud