Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted (e-kursus)
Aeg

Selgumisel

Maht
Iseseisev õpe 39 akadeemilist tundi

Koht
Moodle keskkond

Sihtgrupp
Alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad

Sisu
E-kursusel antakse juhiseid digitaalse õppematerjali parendamiseks, arendamiseks ja avaldamiseks kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt. Kuidas ja milliste töövahenditega saaks õppematerjali arendada ja muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks? Kursus lõpeb oma õppematerjali avaldamisega.

Koolitajad
Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Põhikool)

Hind
75€
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Registreerumine

Pole hetkel avatud