Koolitusprogramm Digivõti

HITSA valmistab ette uut veebipõhist õpetajate koolitusprogrammi Digivõti. Viiest koolitusest koosnev programm keskendub ainevaldkonna põhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel õppijate digipädevusi toetada. Programmi arendamisel lähtutakse õppijate digipädevuse mudelist.

Programmi koolitused on mõeldud alus, üld- ja kutsehariduse õpetajatele, kelle digipädevused on kesktasemel. Kutseõppeasutustest ootame programmis osalema üldaineõpetajaid. 

Koolitusprogramm valmib 2020. aastaks, aga õpetajaid oodatakse koolitusi piloteerima juba 2019. aasta sügisel. 

Pilootkoolitused on registreerumiseks avatud: