eTwinningu veebikursus


Aeg
Selgumisel

Maht
26 akadeemilist tundi

Koht
eTwinningu veebiplatvorm (etwinning.net)

Sihtgrupp
Alus-, üld- ja kutsehariduse õpetaja, haridustehnoloog, õppejuht, haridusasutuse juht

Sisu
Kursusel osalejad saavad ülevaate eTwinning portaali ja õpiprojektide loomise võimalustest, õpivad planeerima projekti Twinspace keskkonnas ja oskavad seda siduda projektiideega ning tutvuvad projektitööks vajalike veebivahenditega.
eTwinning annab Euroopa õpetajatele võimaluse üksteiselt õppida ja omavahel häid kogemusi jagada ning oma õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides osaleda.

Koolitaja
Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool)

Hind
Tasuta alus-,üld- ja kutsehariduse õpetajale, haridustehnoloogile, õppejuhile, haridusasutuse juhile

Registreerumine
Pole hetkel avatud

Koolituse korraldaja
Laura Vetik
laura.vetik@hitsa.ee