Hindamismudelite kasutamine väljundi-põhisel ja kujundaval hindamisel (e-kursus)
Aeg

Selgumisel

Maht
Iseseisev õpe 39 akadeemilist tundi

Koht
Moodle keskkond

Sihtgrupp
Üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad, kõrgkoolide õppejõud, koolijuhid, haridustehnoloogid

Sisu
Praktilise kursuse käigus saab osaleja ülevaate väljundipõhisest ja kujundavast hindamisest, erinevatest hindamismudelite keskkondadest, nende kasutamise metoodikast ning tehnilistest võimalustest. Hindamismudelid keskenduvad teadlikule õppimisele aidates õppijal näha, kus ta hetkel on ja kuhu peab liikuma, et jõuda soovitud eesmärgini. Kasutades õppetöös hindamismudeleid, saab õpetaja toetada ennastjuhtiva õppija kujunemist.

Koolitaja
Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Hind
75€
Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Registreerumine
Pole hetkel avatud