Interaktiivne tahvel õppetöös

"Interaktiivne tahvel õppetöös" koolitus toetab õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist. Lisaks toetab koolitus interaktiivsete tahvlite võimalusi kasutades õppematerjalide loomist.

Koolitusele on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad, kellel on arvutialased algteadmised.

Hetkel toimub koolitus vaid tellimuskoolitusena, koolitus toimub iseseisva tööna ning kontaktõppena teie juures. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-17 osalejat.

Koolituse lõpetajatele on koolitus tasuta.