Koolitustel osalemise tingimused

Harno digikoolitustel on võimalik TASUTA* osaleda lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötaval:

  • õpetajal
  • tugispetsialistil (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogil
  • õppejuhil
  • õppeasutuse juhil (direktor)
  • muul koolimeeskonna liikmel, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. 

Täienduskoolituste lõikes tasuta sihtrühma osas olla erisusi. Vastava info leiad koolituse kirjeldusest täienduskoolituste e-lahenduses Juhan
 
*Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve (summas, mis on märgitud kursusel osalemise hinnaks) esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti võime esitada arve, kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui 7 päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest. Tähelepanu! Tasustamine ei kehti veebiseminaridel osalejatele! 

Kuna koolitustel on osalejate arv piiratud, siis on oluline meile teada anda, kui oled koolitusele registreerunud, kuid Sul ei ole võimalik osaleda. Nii saame vabanenud koha pakkuda ootenimekirjas olijale. Samuti palume eelnevalt hinnata, kas Sul on koolitusel osalemiseks ning sisuliste kodutööde tegemiseks piisavalt aega ja võimalust, sest koolituse mittelõpetanud võtavad koolitusel osalemise võimaluse kelleltki teiselt. 

Harno jätab endale õiguse teha vajadusel koolituskalendris muutusi. Koolitustele on vajalik eelnev registreerimine läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan