Koolitustel osalemise tingimused

HITSA koolitustel on võimalik TASUTA* osaleda lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötaval:

  • õpetajal
  • tugispetsialistil (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogil
  • õppejuhil
  • õppeasutuse juhil (direktor)
  • muul koolimeeskonna liikmel, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. 

Koolitusprogrammides võib olla erisusi tasuta sihtrühma osas. Vastav info on leitav koolituse kirjeldusest HITSA koolitusveebist.
 
*Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve (summas, mis on märgitud kursusel osalemise hinnaks) esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui 7 päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest. NB! Tasustamine ei kehti veebiseminaridel osalejate kohta! 

Kuna kõikidel meie koolitustel on osalejate arv piiratud, siis on oluline meile teada anda, kui olete koolitusele registreerunud, kuid Teil ei ole võimalik osaleda. Nii saame vabanenud kohad pakkuda ootenimekirjas olevatele inimestele. Samuti palume eelnevalt hinnata, kas Teil on koolitusel osalemiseks ning sisuliste kodutööde tegemiseks piisavalt aega ja võimalust, sest koolituse mittelõpetanud võtavad koolitusel osalemise võimaluse kelleltki teiselt. 

HITSA jätab endale õiguse teha vajadusel koolituskalendris muutusi. Koolitustele on vajalik eelnev registreerumine läbi täienduskoolituste veebikeskkonna Juhan