Moodle alustajale

Hetkel toimub koolitus vaid tellimuskoolitusena. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-20 osalejat. Koolituse lõpetajale on koolitus tasuta.


Maht
31 akadeemilist tundi

Sisu
Kursuse käigus õpitakse tundma ja praktiliselt kasutama Moodle`i õpikeskkonna erinevaid võimalusi e-kursuse loomiseks ja läbiviimiseks. Iga osaleja saab disainida ühe e-kursuse (vähemalt 2-3 moodulit) oma kooli Moodle’i keskkonnas, õpib kavandama e-kursuse õppeprotsessi, kasutama suhtlus- ja õppijate haldamisvahendeid, koostama e-kursusele sobivaid õpijuhiseid, tegevuskava, valima ning seadistama kursusel planeeritud õpitegevuste toetamiseks vajalikke Moodle’i vahendeid ja tegevusi. Koolituse raames toimub kaks kontaktpäeva pikkusega 6 akad. tundi (kokku 12 akad. tundi). Kontaktpäevade vahel ja lõpus tehakse iseseisevat tööd oma e-kursusel ja saadakse koolitaja tagasisidena kaasa konkreetseid nõuaandeid ja soovitusi oma e-kursuse loomiseks.

Koolitaja
Marju Piir (Tartu Ülikool)

Lisainfo

Kontakt
Triin Saar
triin.saar@harno.ee
tel 628 5898