Õun koolis
Aeg
21.11.2019

Maht
6 ak t

Koht
Tartu Erakool (Tähe 4, Tartu)
Moodle keskkond

Sihtgrupp
Õpetaja, alus- ja üldharidus (I ja II kooliaste), haridustehnoloog, õppejuht, haridusasutuse juht

Sisu
Ühepäevasel koolitusel omandame iPadi kasutamise baasoskused ning tutvume erinevate tasuta ja tasuliste iPadi (iOS’i) äppidega. Vaatame, kuidas edukalt rakendada mitmeid Apple’i rakendusi (Pages, Keynote, Notes) õppetöös, ning tutvume näidisülesannete abil erinevate foto- ja videorakendustega.

Koolitajad 
Karen Kärtmann ja Triinu Keem (Tartu Erakool)

Hind
51€
Tasuta, juhul kui koolitatav viib oma koolis koolituspäevade vahelisel perioodil läbi sisekoolituse vähemalt kahe mooduli ulatuses (kokku 4 ak tundi).

Registreerumine
Täienduskoolituste infosüsteemis

Koolituse korraldaja
Triin Kaasik
triin.kaasik@hitsa.ee 
tel 651 0108