Arduino robootika mBot näitel

Aeg
20.09.2019

Maht
8 ak/h

Koht
HITSA nutiklass, Akadeemia tee 21/4 (III korrus), Tallinn

Sihtgrupp
Õpetaja, haridustehnoloog, õppejuht, haridusasutuse juht

Sisu
Koolitusel tutvutakse robootikaplatvormiga mBOT ja Arduino arendusplaatidega ning nende õppetöös rakendamisvõimalustega. Õpitakse kasutama mBlock ja Arduino IDE tarkvara arenduskeskkondi, erinevaid elektroonikakomponente, laiendusplaate.

Koolitaja
Alo Peets

Hind
45€
Tasuta alus-,üld- ja kutsehariduse õpetajale, haridustehnoloogile eeldusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Registreerumine
Täienduskoolituste infosüsteemis

Koolituse korraldaja
Kristine Asu
kristine.asu@hitsa.ee