Testide koostamine ja metoodika (e-kursus)
Aeg

Selgumisel

Maht
Iseseisev õpe 39 akadeemilist tundi

Koht

Moodle keskkond

Sihtgrupp

Üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad, kõrgkoolide õppejõud ja haridustehnoloogid

Sisu
Kursusel tutvustatakse testide loomise metoodikat ning leitakse vastused küsimustele:
  • kuidas koostada küsimusi?
  • missugused on head ja halvad küsimused?
  • missuguseid erinevaid testi- ja küsimuste tüüpe kasutatakse?
  • missuguseid keskkondi nende loomiseks kasutatakse?
  • kuidas valminud teste veebis avaldada?

Koolitaja

Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Hind
75€
Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Registreerumine
Pole hetkel avatud