Koolitusprogramm "Tuleviku õpetaja"

"Tuleviku õpetaja" on täiendkoolitusprogramm erinevatel haridustasemetel töötavatele õpetajatele ja õppejõududele, koolijuhtidele ja teistele haridusvaldkonna spetsialistidele. Koolitusprogramm annab osalejatele baasoskused digiajastul haridusvaldkonnas toimetulekuks: nii õppijate toetamiseks õppeprotsessis, kui iseenda professionaalseks arenguks.

Koolitusprogrammi koolitused täiendavad üksteist ja õppesisu ei kordu. Kõik koolitused on eraldi valitavad, ei ole kohustust läbida kõiki programmi kuuluvaid koolitusi.

Hetkel toimuvad "Tuleviku õpetaja" koolitused vaid tellimuskoolitustena. Saate valida just teie asutusele sobiva programmi ning koolitused toimuvad iseseisva tööna ning kontaktõppena teie juures. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-22 osalejat.

Hetkel pakume programmist järgnevaid täiendkoolitusi: