Võrgustik Võrgutab seminarid

Võrgustik Võrgutab on seminaride sari, mis toimub tänavu juba 12. aastat. Seminari eesmärk on tõhustada õpetajate ja õppejõudude koostööd, mis toetaks hariduse kvaliteeti laiemalt.

Soovime pakkuda osalejatele võimalust olla kursis õppetöös toimuvate muudatustega, saada uusi teadmisi ja leida koostööpartnereid oma valdkonna edasiarendamiseks. Ühepäevaste ürituste missiooniks on Eesti erinevate haridustasemete temaatiliste võrgustike töö jätkusuutlikkuse tagamine ja diskussioonile aktiveerimine e-õppe edasiarendamiseks.

2019. aasta "Võrgustik võrgutab" seminar toimub 5. detsembril kell 9.30–16 Artise kinos. Teemaks on gümnaasiumi informaatika ainekava.

Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustavad autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astuvad publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.

Ürituse ajakava ja esinejad avalikustame jooksvalt ürituse lehel ja Facebookis.

Toimunud seminaride salvestused leiad HITSA Youtube'i kanalist.