Võrgustik Võrgutab seminarid

Võrgustik Võrgutab on seminaride sari, mille eesmärk on tõhustada õpetajate ja õppejõudude koostööd, mis toetaks hariduse kvaliteeti laiemalt.

Soovime pakkuda osalejatele võimalust olla kursis õppetöös toimuvate muudatustega, saada uusi teadmisi ja leida koostööpartnereid oma valdkonna edasiarendamiseks. Ühepäevaste ürituste missiooniks on Eesti erinevate haridustasemete temaatiliste võrgustike töö jätkusuutlikkuse tagamine ja diskussioonile aktiveerimine e-õppe edasiarendamiseks.

2019. aasta "Võrgustik võrgutab" seminar toimus 5. detsembril kell 9.30–16 Artise kinos. Teemaks oli gümnaasiumi informaatika ainekava.

Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustasid autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astusid publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.

Toimunud seminaride salvestused leiad Youtube'i kanalist.