Võrgustik Võrgutab 2016

"Kvaliteet pole veel muidugi mitte kõik, kuid ilma kvaliteedita poleks kõik midagi väärt.*"

10. märts
*kohandatud Walter Masingu tsitaat

Seminaril jagame vajalikke teadmisi kvaliteetsete õppematerjalide loomiseks, tutvustame digitaalse õppematerjali loomise köögipoolt. Juttu tuleb õppimist toetavatest, vormistuslikest, kujunduslikest ja tehnilistest põhimõtetest, aga ka loodud materjali jagamisest ja taaskasutamisest.  
Ettekanded ja videosalvestused leiab siit>>  

"Kui inimene on liiga suur, et õppida, siis ta enam suuremaks ei kasvagi "

6. oktoober
Tänapäeva õpetaja ja õppejõud on ennastjuhtiv õppija, kes kavandab ise oma professionaalse arengu teekonda. Kuidas teha seda süsteemselt ja eesmärgipäraselt, kasutades pakutavaid võimalusi ning õppides teiste kogemustest? Seminaril jagavad mõtteid ja kogemusi õpetajad, õppejõud, koolijuhid ja organisatsioonide esindajad, kes toetavad oma erinevate tegevustega õpetaja professionaalset arengut. Seminaril käsitletakse muutuvat õpetajakutset ja selle nõudeid ning õpetaja täienduskoolituse suundi. Samuti jagavad mitmed koolid oma kogukonnas õppimise kogemust ning otsitakse vastust küsimusele, kuidas leida aega tempokas õpetaja töös.
Ettekanded ja videosalvestused leiab siit>> 

"Tulevik algab meist*"

1. detsember
*Stephen King
Õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes on määrava tähtsusega suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat. Õppija 21. sajandi üldpädevuste hulka kuulub digipädevus, mille omandamisel on koolil täita suur roll. Võrgustikul otsime vastuseid küsimustele: kuidas õpetada digipädevaid õpilasi erinevatel haridustasemetel, kuidas digipädevusi ainekavadesse integreerida ning kuidas digipädevust mõõta. 
Ettekanded ja videosalvestused leiab siit>>