CO-LAB

CO-LAB on European Schoolnet’i koordineeritav kaheaastane Erasmus+ projekt, kuhu kuuluvad 6 partnerriiki – Austria, Belgia, Eesti, Iirimaa, Poola ja Portugal. CO-LAB projekt kestab 2015. aasta detsembrist kuni 2018. aasta jaanuarini.

Projekt keskendub erinevate õpilugude väljatöötamise ja rakendamise abil õpilaste omavaheliste koostööoskuste parendamisele ning toetab grupitöö kui õppemeetodi laialdasemat kasutuselevõttu üldhariduskoolides. Projektis läbiviidava MOOCi raames tutvustatakse ja juhendatakse, kuidas õpilugusid klassiruumis kasutusele võtta. Osalevates riikides toimub ka õpilugude valideerimine väiksemal skaalal.

 

CO-LAB partnerriikide aruanded on nüüd valmis!

Kas teile pakub huvi, kuidas planeerida ja rakendada oma õpilastega huvitavat koostöist/koostööl põhinevat õppetegevust? Kas vajate nippe, kuidas suunata oma õpilased tegema koostööd uuenduslikumal viisil?

CO-LAB partnerriikide aruanded annavad teile praktilisi näiteid koostöös õppimise ja õpetamise kohta ning kuidas neid klassiruumis rakendada. Kokku on kogutud kuue eri riigi institutsioonide (BMB, DGE, GO!, HITSA, IBE ja NCCA) näpunäited ja soovitused, aruanded leiate siit >>


Projekt on lõppenud!

CO-LAB projekti raames koguti kokku ja avaldati soovitused, et aidata laiendada koostööl põhinevat õpet ja õppimist kui olulist 21. sajandi pedagoogilist lähenemist. Vaata projekti soovitusi ja kokkuvõtteid siit >>