eTwinning

eTwinning on rahvusvaheline koostöö programm, mis annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida, omavahel häid kogemusi jagada ning õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides osaleda.

eTwinningu lugu sai alguse 2005. aastal, kui Euroopa Komisjon otsustas toetada Euroopa koolide veebipõhist koostööd. Eestis koordineerib eTwinningu tegevust Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

eTwinning annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida, omavahel kogemusi jagada, tuua vaheldust koolitundidesse ning aitab kaasa uute õppemetoodikate kiirele levikule. Eestis on eTwinning populaarne, seda kinnitab 2013/2014 õppeaastal Eestis teoks saanud projekt „Aasta lindudega“, kus osales üle saja kooli-lasteaia. Projektiteemade valik on tegelikult lõputu, kõik sõltub osalejate fantaasiast, soovidest ja seatud eesmärkidest.

eTwinning ei keskendu ainult projektitööle, vaid pakub õpetajatele ka võimalust enesetäiendamiseks, koolituste info leiab aadressilt http://koolitus.hitsa.ee

Osaleda saab ka veebipõhistel õppimisüritusel ning suhelda kogukondades.

eTwinning kuulub European Schoolneti üle-euroopalisse organisatsiooni. eTwinningu platvormi kasutab praegu juba rohkem kui 260 000 õpetajat 31st riigist. HITSA on European Schoolneti partner.