Konkurss "Õpetamine on õppimine"*

Õpiränne on intensiivne ja inspireeriv kogemus, kus õpetaja õpib rahvusvahelises keskkonnas ja loob rahvusvahelisi kontakte. Mis saab pärast õpirännet? Kuidas saaks õpetaja rahvusvahelist koostööd jätkata, rakendada oma uusi teadmisi, arendada keeleoskust ja seejuures kaasata ka oma õpilasi? Siin tuleb appi eTwinning!  

Kutsume kõiki õpetajaid, kes on osalenud Erasmus+ õpirändel ning sellest insipireerituna loonud 2017. või 2018. aastal rahvusvahelise eTwinningu õpiprojekti, täitma 11. maiks 2018 eTwinningu portaalis projekti kvaliteedimärgi taotluse. 

Võtke koolitusel õpitu kohe ka oma igapäevases õpetajatöös kasutusele ja looge kursusekaaslasega eTwinning õpiprojekt ning ühendage oma pedagoogline meisterlikkus.  

Mõned soovitused ja verstapostid eTwinningu võimaluste kasutamiseks Erasmus+ KA1 projektides:

 • Looge konto portaalis www.etwinning.net
 • Vahetage oma partneriga kontakte ning algatage eTwinning projekt.
  Pärast projekti loomist saate ligipääsu projekti virtuaalsele tööruumile Twinspace’ile. See on kinnine töökeskkond kõigile projektis osalevatele õpetajatele ja õpilastele
 • Koostage projektikava ja leppige kokku tegevuskava
 • Võimalusel esitage väljakutse ka oma õpilastele - pange nad tööle rahvusvahelistes meeskondades
 • Viige läbi kokkulepitud tegevused
 • Hinnake projektimeeskonnana oma õpikogemust. Tundke rõõmu tehtud tööst!
 • Esitlege oma projekti tulemit ja tehke kokkuvõte kasutatud õpetamismetoodikast.
 • Kui jäite õpiprojekti tulemustega rahule, siis täitke hiljemalt 30. aprilliks 2018 eTwinningu portaalis projekti kvaliteedimärgi taotlus, taotlusesse kirjutage märgusõna Erasmus + KA1.
 • Kui eTwinningu õpiprojekt peegeldab hästi teie õpirände kogemust, siis esitlege seda ka Erasmus + KA1 lõpparuandes ja tõstke esile oma koolituskogemuse mõju õpilastele.

Parima Erasmus+ KA1 õpiprojekti looja kutsutakse osalema eTwinningu 2018 aastakonverentsile, et ammutada teadmisi, kuidas tehnoloogia toel muuta rahvusvaheline koostöö koolitöö igapäevaseks osaks.

*Jaapani vanasõna.