eTwinningu multiprojektid 2020/21

Teeme tunnid mitmekesisemaks

eTwinning on platvorm ja koostöövõrgustik Euroopa õpetajatele, sellega saavad liituda kõik Eesti alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad. Programm pakub uudseid ideid ja võimalust jagada õpetamiskogemusi kolleegidega Eestist ja välismaalt ning turvalist platvormi, et õpetajad koos oma õpilastega saaksid läbi viia õpiprojekte teiste koolide ja klassidega.


Mis on multiprojektid ja miks osaleda?

eTwinningu multiprojektid on sisult ja vormilt lihtsad õpiprojektid, milles võivad osaleda kõik õpetajad oma õpilastega. Multiprojektid pakuvad õpilastele põnevaid ülesandeid ning rikastavad tundi - ühelt poolt aitab see avada enda klassiruumi ja samas näha, mida teevad teised koolid ja kolleegid. Projektid arendavad õpilaste meeskonnatöö ja probleemi lahendamise oskust, loovust ning digioskusi.

Multiprojektide abil tutvub õpetajaeTwinningu platvormiga, leiab koostööpartnereid ning praktilisi ideid uuteks töövahenditeks õpetamise kaasajastamiseks. Osalema ootame nii edasijõudnuid kui ka alles eTwinninguga liituvaid õpetajaid! Multiprojektis osalemiseks tuleb õpetajal end eTwinningu kasutajaks registreerida ja võtta ühendust projekti autoritega.

Aprillis 2021 loosime kõikides multiprojektis osalenute vahel välja auhindu. Loosis osalemise eelduseks on vähemalt kolme ülesande täitmine  eTwinningu multiprojektis. 


Millistes projektides oma klassiga osaleda saan?

2020/2021 õppeaastal on võimalus osaleda üheksas erinevas multiprojektis. Vali oma lemmik(ud) ning asu klassiga ülesandeid lahendama. Osaleda võid ühes või mitmes, täpselt nii nagu koos oma õpilastega otsustate! 

NB! Projektides osalemiseks peab esmalt eTwinningu keskkonda registreeruma!

alus- ja alghariduse projektid

 • "RoboTwinnijad" on lasteaedadele suunatud multiprojekt, mis aitab integreerida haridusroboteid õppetegevustesse. Projekti link: https://live.etwinning.net/projects/project/227058 
  Autorid: Jelena Rattik Tallinna Sõbrakese lasteaiast
        Ene Kruzman Kohtla-Järve lasteaiast Tareke

 • "Lugeda on mõnus!" on algklassidele suunatud multiprojekt, mis aitab  innustada lapsi lugema ning nakatada kõiki lugemishuviga. Samuti annab projekt ideid õpetajatele, kuidas lugemist lastele huvitavamaks muuta. Projekti link: https://live.etwinning.net/projects/project/228703
  Autorid: Marika Viks Põltsamaa Gümnaasiumist,
        Eve Saare Jüri Gümnaasiumist

tehnoloogia, loodus, innovatsioon

 • "Sõber@Kaaslane" on multiprojekt, mis annab õpilastele võimaluse läbi erinevate tegevuste ja tehnoloogiliste vahendite kasutamise arendada reaalaineid ja tehnoloogiat. Projekti link: https://live.etwinning.net/projects/project/226998
  Autorid: Tiiu Leibur Pärnu Koidula Gümnaasiumist,
        Signe Reidla Surju Põhikool

 • "Loodus minu ümber" on multiprojekt, mis innustab õpilasi tutvuma oma kodukoha loodusega, pildistama ja tegema lühivideoid ning tutvustama oma kodukohta. Projekti link: https://live.etwinning.net/projects/project/228464
  Autorid: Ülle Kreos Kuressaare Vanalinna Koolist,
        Terje Mägi Vastseliina Gümnaasiumist

 • "Maailmaparandajate multiprojekt 2020/21" aitab koguda laste innovaatilisi ideed, kuidas oma kooli ja miks mitte tervet maailma paremaks paigaks muuta. Projekti käigus ootame erinevate ülesannete lahendustena laste lennukaid ideid ja loomulikult ka reaalseid ettepanekuid muutusteks. Projekti link: https://live.etwinning.net/projects/project/227876
  Autorid: 
  Leila Lehtmets Kose Gümnaasiumist,
           Ingrid Maadvere Gustav Adolfi Gümnaasiumist


 • “Maalt Kuule” multiprojekti käigus nuputavad lapsed välja võimalusi, kuidas saaks vajadusel Maalt Kuule kolida. Projekt aitab lõimida erinevaid aineid: loodusõpetus, eesti keel, inglise keel (materjali otsimine), IKT. Projekti link: https://live.etwinning.net/projects/project/228228
  Autorid: Maria Toom Gustav Adolfi Gümnaasiumist
       Jaanus Paasoja Tallinna Südalinna Koolist
           Petri Asperk Pelgulinna Gümnaasiumist

Keeleprojektid

 • "Keeled suhu lusti ja lõbuga" on multiprojekt, kuhu on oodatud osalema ükskõik millise võõrkeele õpetajaid koos oma õpilastega olenemata õpilaste vanusest. Projekt aitab muuta võõrkeele õppimise põnevamaks, lustlikumaks ning arendada õpilaste ja õpetajate digipädevusi. Projekti link: https://live.etwinning.net/projects/project/227443
  Autorid: 
  Meili Läänemets Tartu Mart Reiniku Koolist, 
        Aimi Jõesalu Põlva Gümnaasiumist

 • "Linnulennul läbi kooli" on inglise ja saksa keele arendamiseks loodud multiprojekt, mis annab õpilastele ja õpetajatele võimaluse muuta oma võõrkeeletunnid põnevamaks. See on hea võimalus rakendada võõrkeeletundides muutuva õpikäsituse põhimõtteid, arendada õpilaste digioskusi ning loovust. Projekti link: https://live.etwinning.net/projects/project/227704
  Autorid: Ere Tumm Võru Kreutzwaldi Koolist,
        Margit Laidvee Luunja Keskkoolist

 • "Koolivorm läbi aegade" on multiprojekt, mis annab õpilastele võimaluse läbi erinevate ülesannete arendada võõrkeelte oskusi ja tutvuda erinevate koolidega, uurida koolivormi nii meil kui mujal läbi kahe sajandi. Selles multiprojektis on fookus vene, hispaania, saksa, prantsuse ja eesti keelel. Projekti link: https://live.etwinning.net/projects/project/228297
  Autorid: Niina Nikitina Peetri lasteaed-põhikoolis
           Signe Reidla Surju Põhikoolist

Kuidas ma osaleda saan?

Multiprojektiga liitumiseks on vaja, et õpetajal oleks eTwinningu portaalis konto. Iga alus-, üld- ja kutsehariduse õpetaja saab end eTwinningusse registreerida SIIN.  

 1. Logige sisse eTwinningu portaali ning leidke üles huvipakkuv multiprojekt selle pealkirja järgi (eTwinning Live - Projektid - Otsi projekte - Klõpsake projekti nimel - Lähemalt). 

 2. Projektiga liitumiseks võtke ühendust projekti autoriga, nimed leiad projekti kirjeldusest (vt punkti 1).

 3. Kirjutage projekti autorile kiri (Liikmed - Klõpsake autori nimi - Otsige üles ümbriku märk), et soovite osaleda projektis. Kirjas mainige ära projekti, kooli ja klassi nimi. Näide: 
  Tere! Tallinna Kuninga kooli 6.c klassi õpilased soovivad osaleda projektis “Kevad”. Tervitades Laura Vetik


Kaua see kestab ja kui palju aega võtab?

Multiprojektid kestavad oktoobrist aprillini. Õpetaja saab liituda temale sobival ajal ning ise valida, milliseid ülesandeid oma õpilastega täidab. Iga kuu alguses avaldatakse projektis uus ülesanne. Projektiga hiljem liitudes saab teha ka eelnevaid ülesandeid.  Projekti ülesanded on üldjuhul lühikesed ega nõua kuigi palju aega, õpetaja saab tegevusi ka ainetundidesse põimida.


Kas ma pean kõik ülesanded ära tegema? 

Ei, õpetaja ei pea oma klassiga kõiki ülesandeid täitma, vaid saab ise valida, millistes soovib kaasa lüüa. Kui soovi on, saab õpetaja oma õpilastega ka mitmes multiprojektis osaleda.