eTwinningu multiprojektid 2019/20

Teeme tunnid mitmekesisemaks

eTwinning on platvorm ja koostöövõrgustik Euroopa õpetajatele, sellega saavad liituda kõik Eesti alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad. Programm pakub uudseid ideid ja võimalust jagada õpetamiskogemusi kolleegidega Eestist ja välismaalt ning turvalist platvormi, et õpetajad koos oma õpilastega saaksid läbi viia õpiprojekte teiste koolide ja klassidega.


Mis on multiprojekt?

eTwinningu multiprojekt on sisult ja vormilt lihtne õpiprojekt, milles võivad osaleda kõik õpetajad oma õpilastega. Projektid aitavad arendada meeskonnatöö oskust, loovust ja probleemi lahendamise oskust, lisaks leiab õpetaja ideid uuteks töövahenditeks! Multiprojektiga liitumiseks tuleb õpetajal end eTwinningu kasutajaks registreerida ja võtta ühendust projekti algatajaga.


Miks multiprojektides osaleda?

Multiprojektid pakuvad õpilastele põnevaid ülesandeid ning rikastavad tundi. Need aitavad avada oma klassiruum ning näha, mida teevad teised koolid ja kolleegid. Lisaks aitab see tundma õppida uusi ja tänuväärseid hariduslikke veebikeskkondi ja rakendusi õppimise ja õpetamise kaasajastamiseks.


Millistes projektides oma klassiga osaleda saan?


Kuidas ma osaleda saan?

Multiprojektiga liitumiseks on vaja, et õpetajal oleks eTwinningu portaalis konto.

Iga alus-, üld- ja kutsehariduse õpetaja saab end eTwinningusse registreerida SIIN.  

  1. Logige sisse eTwinningu portaali ning leidke üles huvipakkuv multiprojekt (eTwinning Live - Projektid - Otsi projekte - Klõpsake projekti nimel - Lähemalt). 

  2. Projektiga liitumiseks võtke ühendust projekti koordinaatoriga. Projekti koordinaatori nime leiad projekti kirjeldusest (vt punkti 1).


Kirjutage koordinaatorile kiri (Liikmed - Klõpsake koordinaatori nimi - Otsige üles ümbriku märk), et soovite osaleda projektis. Kirjas mainige ära projekti, kooli ja klassi nimi.


Näide: 

Tere! 
Tallinna Kuninga kooli 6.c klassi õpilased soovivad osaleda projektis “Kevad”. 
Tervitades 
Laura Vetik


Kas mitmes multiprojektis VÕIB osaleda?

Võib küll. See on iga klassi enda otsustada, mitmes projektis osaletakse.


Kaua see kestab?

Multiprojekt kestab oktoobrist aprillini. Õpetaja saab liituda temale sobival ajal ning ise valida, milliseid ülesandeid oma õpilastega täidab. Iga kuu alguses avaldatakse projektis uus ülesanne. Projektiga hiljem liitudes saab teha ka eelnevaid ülesandeid. 


Kas ma pean kõik ülesanded ära tegema?

Ei, õpetaja ei pea oma klassiga kõiki ülesandeid täitma, vaid saab ise valida, millistes soovib kaasa lüüa. Loosime kevadel välja auhinna klasside vahel, kes on multiprojektis ära täitnud kõik ülesanded.


Kui palju selles osalemine aega võtab?

Projekti ülesanded on üldjuhul lühikesed ega nõua kuigi palju aega, õpetaja saab tegevusi ka ainetundidesse põimida.