Rahvusvahelised koolitused

eTwinning pakub kõigile kogukonna liikmetele Euroopa tasandil rahvusvahelisi kontaktseminare ning veebipõhiseid kutsealase arengu võimalusi. Rahvusvahelistele koolitustele on oodatud õpetajad nii alus-, üld- kui ka kutseharidusest. Kõik koolitused on osalejatele tasuta. 



eTwinningu rahvusvahelised seminarid

  • 21.-24. aprill eTwinningu rahvusvaheline seminar "eTwinningu roll väikestes koolikogukondades"
Seminari eesmärk on pakkuda ideid ja tuge väikestele koolidele, mis asuvad keskustest kaugemates kohtades või maapiirkondades. Üheskoos uurime, kuidas eTwinning saaks neid kogukondi toetada. Seminaril tulevad vaatluse alla sellised teemad nagu segaklassid, lapsevanemate kaasamine, meedia kirjaoskuse arendamine, universaalne õppe kujundamine ning õpilaste ja õpetajate emotsionaalne heaolu.

Ootame seminarile õpetajaid maapiirkondade koolidest, varasem kogemus eTwinninguga pole vajalik. Seminar toimub veebipõhisena.

Seminaril osalemiseks anna oma soovist teada siin hiljemalt 16. aprilliks: https://forms.gle/qGFzTtgycGe6ykBF8 


  • 20.-21. mai eTwinningu rahvusvaheline seminar "eTwinning ja meedia kirjaoskus kutsekoolide õpetajatele"
Seminar annab ülevaade eTwinningust ja eTwinningu aasta teemast meedia kirjaoskus ning pakub võimalust õpetajatele projektide loomiseks teiste riikide kutsekoolidega. Seminari korraldab Soome, osalevad lisaks Eesti õpetajatele ka Soome, Poole, Hollandi kutsekoolide õpetajad. 

Seminar toimub veebipõhisena. Osalema ootame kutsekoolide õpetajaid, varasem kogemus eTwinninguga pole vajalik. 

Orienteeruva päevakava leiab siit: https://twinspace.etwinning.net/168863/pages/page/1497271

Seminaril osalemiseks anna oma soovist teada siin hiljemalt 30. aprilliks: https://forms.gle/MZSZt4rLbemPSTJT8


  • 26.-28. mai eTwinningu rahvusvaheline seminar kriitilisest digitaalsest kirjaoskusest ning valeinfost

Seminari fookus on kriitilise digitaalse kirjaoskuse arendamisel. Just praeguse pandeemia valguses on saanud eriti selgeks, kui oluline on kriitiline digitaalne kirjaoskus, suutmaks orienteeruda valeuudiste maailmas. Turvaline eTwinningu platvorm sobib suurepäraselt õpilaste ja ka õpetajate digioskuste arendamiseks rahvusvahelises kogukonnas. Seminaril kuuleb lähemalt eTwinningu võimalustest digitaalse kirjaoskuse arendamiseks.

Seminarile ootame kõiki õpetajaid, kes tahavad lähemalt kuulda eTwinningu võimalustest distantsõppe lihtsustamisel ning meediapädevuse arendamisel. Eelnev kogemus eTwinninguga pole vajalik. Seminar toimub veebipõhisena. 

Seminaril osalemiseks anna oma soovist teada hiljemalt 10. maiks siin: https://forms.gle/XweNEk6FSx6uVokn7


Veebipõhised õppimisüritused

Õppimisüritused on lühikesed intensiivsed veebiüritused eri teemadel. Teemad on seotud pedagoogiliste aspektidega. Üritusi juhib ekspert ning need hõlmavad aktiivset tööd ja õpetajate omavahelist arutelu. Õppimisüritustel on asünkroonseid ja mõnikord ka sünkroonseid tegevusi ning neid viiakse läbi mõnes laia levikuga Euroopa keeles. Üritusel osalemise eest on võimalik saada tunnistus.

Tutvu veebispõhiste õppimisüritustega siin>>



rahvusvahelised veebiseminarid

Veebiseminarid on reaalajas suhtlussessioonid, mille käigus on võimalus õppida, rääkida ja oma kaaslastega arutleda. Online-seminaride teemad on seotud pedagoogika ja eTwinningu eri aspektidega üldiselt. Seminare juhib ekspert ning need toimuvad mõnes laialt levinud Euroopa keeles. Seminaril osalemise eest on võimalik saada tunnistus.