Rahvusvahelised koolitused

eTwinning pakub kõigile kogukonna liikmetele Euroopa tasandil rahvusvahelisi kontaktseminare ning veebipõhiseid kutsealase arengu võimalusi. Rahvusvahelistele koolitustele on oodatud õpetajad nii alus-, üld- kui ka kutseharidusest.


eTWINNINGU RAHVUSVAHELISED KOOLITUSED:

Kontaktseminarid

12.-14. aprill 2018 „Programmeerimine ja robootika“ Portugalis (Lissabon)

Sihtgrupp: Kõik õpetajad kaasa arvatud lasteaiaõpetajad, kes on huvitatud uutest õpetamismeetoditest, mis on seotud programmeerimise ja robootika lõimimisega õppetöösse. Osalemiseks ei pea olema varasemat kogemust eTwinningu programmis, kuid oluline on, et õpetaja oleks endale teinud konto eTwinningu portaalis.


19.-21. aprill 2018 Iiri- Eesti kontaktseminar „IKT kasutamine koostööks ja e-turvalisus esimeses kooliastmes“ Iirimaal (Dublin)

Sihtgrupp: I kooliastme õpetajad, kes soovivad alustada eTwinningu projektitööga


Veebipõhised õppimisüritused

Õppimisüritused on lühikesed intensiivsed veebiüritused eri teemadel. Teemad on seotud pedagoogiliste aspektidega. Üritusi juhib ekspert ning need hõlmavad aktiivset tööd ja õpetajate omavahelist arutelu. Õppimisüritustel on asünkroonseid ja mõnikord ka sünkroonseid tegevusi ning neid viiakse läbi mõnes laia levikuga Euroopa keeles. Üritusel osalemise eest on võimalik saada tunnistus.

Tutvu veebispõhiste õppimisüritustega siin>>

Online-seminarid

Online-seminarid on reaalajas suhtlussessioonid, mille käigus on võimalus õppida, rääkida ja oma kaaslastega arutleda. Online-seminaride teemad on seotud pedagoogika ja eTwinningu eri aspektidega üldiselt. Seminare juhib ekspert ning need toimuvad mõnes laialt levinud Euroopa keeles. Seminaril osalemise eest on võimalik saada tunnistus.

Tutvu online-seminaridega siin>>


Koolituste ja kontaktseminaride nimekirjas võib tulla muutusi.