Õpilasvõistlus "Valede jaht"

Õpilasvõistlus "Valede jaht" toetab õpilaste teadmisi ja oskusi valede äratundmiseks internetis loomingulisel ja võistluslikul viisil. Võistlusele ootame osalema 7-19 aastaseid õpilasi.

 • Töö võib esitada individuaalselt või grupina. 
 • Töö tegemisel võib kasutada mentori abi, nt õpetaja, lapsevanem, õde-vend, sugulane jne. 

Võistlus kestab septembri algusest 20. oktoobrini 2020.

võistlustööde esitamine

Õpilased otsivad valesid internetis erinevates kategooriates: 

 • meemid 
 • videod 
 • fotod 
 • uudised 
 • veebilehed
 • sõnumid
Võistlustööna esitatakse:

 • leitud vale 
 • kirjeldus 
  • miks selline töö ja teema valiti
  • mis on mureks, mis on valesti
  • kuidas peaks olema õigesti
  • kasutatud alg- ja tõendusmaterjal on võimalusel viidatud
  • miks selline teema on noortele oluline ehk kirjelda töö/teema aktuaalsust oma vanusegrupile
  • kuidas töö valmis (kuidas toimis tegevus töö valmimisel, grupitöö rollide jagunemine) 
   • töö on eakohane ja vastab netiketile, ei ole teisi halvustav ega propageeri seaduste rikkumist
   • töö on kokku 2-8 lk pikk

Parimate valimine

 • Parimatest võistlustöödest pannakse kokku e-test "Valed versus tõed internetis", mida saavad õppetöös ja mujal kasutada kõik huvilised
 • Võistlejate vahel loositakse auhindu ja antakse välja eripreemiaid

töötoad ja seminarid

Vahemikus 14.–18. september toimuvad töötoad ja seminarid õpetajatele, lastevanematele ja gümnasistidele.


Võistlust korraldab HITSA Targalt internetis projekti raames.