Õpilasvõistlus "Valede jaht"

Õpilasvõistlus "Valede jaht" toetab õpilaste teadmisi ja oskusi valede äratundmiseks internetis loomingulisel ja võistluslikul viisil. Võistlusele ootame osalema 7-19 aastaseid õpilasi.

 • Töö võib esitada individuaalselt või grupina (kuni viis liiget). 
 • Töö tegemisel võib kasutada mentori abi, nt õpetaja, lapsevanem, õde-vend, sugulane jne. 
Üks osaleja või grupp võib esitada kuni 2 tööd.

Võistlus kestab septembri algusest 20. oktoobrini 2020.

võistlustööde esitamine

Õpilased otsivad valesid internetis erinevates kategooriates: 

 • meemid ja pildiline materjal
 • videod ja animatsioonid
 • infograafikud ja diagrammid
 • uudised ja reklaamid 
 • veebilehed ja kampaaniad
 • sõnumid, e-kirjad, postitused
 • muud kategoriseerimata valed internetis
Võistlustööna esitatakse:

  • Võistlustöö ehk leitud vale (pdf formaadis)
   • pealkiri
   • kategooria
   • kirjeldus
    • põhjendus, miks selline töö ja teema valiti,  miks selline teema on noortele oluline ehk teema aktuaalsus vanusegrupile
    • mis on mureks, mis on valesti
    • võimalusel selgitus, kuidas peaks olema õigesti 
    • korrektselt viidatud leitud vale tõendusmaterjal
    • ülevaade töö valmimisest: ajakava, tegevused töö valmimiseks, grupitöö rollide jagunemine jms
   • soovi korral lisad
   • pikkus 2-8 lk
   • võistlustöö peab olema eakohane ja vastama netiketile, ei tohi olla teisi halvustav ega propageerida seaduste rikkumist
 • Ankeet (täidetakse töö esitamisel)
  • töö esitaja ees- ja perenimi
  • töö esitaja e-posti aadress ja telefoninumber
  • töö autori(te) nimed
  • seotud kool/asutus
  • töö tegijate vanus (autor, mentor)

Parimate valimine

 • Parimatest võistlustöödest pannakse kokku e-test "Valed versus tõed internetis", mida saavad õppetöös ja mujal kasutada kõik huvilised
 • Võistlejate vahel loositakse auhindu ja antakse välja eripreemiaid


VEEBIseminarid

Vahemikus 14.–18. september toimuvad veebiseminarid õpetajatele, lastevanematele ja gümnasistidele.


Võistlust korraldatakse Targalt internetis projekti raames.