TeachUP (Teacher UPskilling) põhineb Euroopa Liidu koolide töörühmal „Haridus ja koolitus 2020“, mis õpetajate uue rolli ja pädevuste kontekstis tõi esile vajaduse kvaliteetse õpetajahariduse järele kogu nende karjääri vältel.


Selle vajaduse rahuldamiseks on TeachUP seadnud eesmärgiks:

 • arendada õpetajakoolituseks ja õpetaja täiendusõppeks välja neli eestikeelset MOOC-i ehk tasuta veebikursust, mis seostuvad õpetaja uue rolliga: õpetajatevaheline koostöö, individualiseeritud õpe, formatiivne hindamine ja loovus;
 • testida ja võrrelda juhusliku valimi alusel kahte erinevat õpetaja juhendamise ning õppe edastamise viisi;
 • kaasata vajalikud osalised riiklikesse ja Euroopa ideelaboritesse, et saada ettepanekuid valdkonna praktikutelt.

TeachUP töötab välja:

 • ülevaatliku küsimustiku, et teha kindlaks õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse võimalikud puudused;
 • neli lühikest veebikursust;
 • uuenduslikud veebikursuste juhendamisviisid, sealhulgas uued hindamistegevused, mida katsetatakse projekti käigus;
 • juhtnöörid ideelaborite rakendamise ja käitamise kohta.

TeachUP pakub vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kuidas saab veebipõhine juhendamine/mentorlus suurendada veebikursuste ja MOOCide lõpetajate määra?
 • Kas veebipõhine juhendamine/mentorlus on kulutõhus?
 • Kas veebipõhine juhendamine/mentorlus parandab õpetajate õpiväljundite saavutamist?
 • Kas veebipõhine juhendamine/mentorlus parandab õpetajate enesekontrollil rajanevaid veebipõhiseid koolitusi?
 • Mille poolest erinevad vastastikuse ja eksperdihindamise vahendid?
 • Kuidas hindavad õpetajakoolituse üliõpilased ja kvalifitseeritud õpetajad vastastikuse ja eksperdihindamise vahendeid?

TeachUP (2017–2020) olulised kuupäevad:

2018. aasta veebruarist 2019. aasta veebruarini – veebikursuste esmakatsetamine, milles osaleb 4000 õpetajakoolituse üliõpilast ja kvalifitseeritud õpetajat.

Märts ja mai 2019 – hindamise analüüs, mida toetavad ideelaborite kohtumised igas osalevas
riigis (maist kuni septembrini 2019).

TeachUPi tegevusi koordineerib European Schoolnet, Eestist on projektipartner Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.