Tehnoloogiatrendide seire hariduses

HITSA alustab tehnoloogiatrendide seiret hariduses. Seire aitab hoida Eesti haridustöötajaid kursis tehnoloogia ja sellega seotud õpetamismetoodikate arengutega maailmas.

Esimest korda on Eestis võimalus saada regulaarselt ülevaade just haridust puudutavatest tehnoloogiatrendidest koos ekspertide soovitustega: mida peaksime õpetama ning kuidas saame erinevaid tehnoloogiaid õppetöös rakendada. Igal aastal valmiv seireraport keskendub valitud teemadele ning selgitab välja Eesti kooli hetkeseisu ja uued võimalused.

Tehnoloogia uued arengusuunad ja nende rakendusvõimalused hariduses kaardistab kokku kutsutud ekspertkogu, kes selgitab välja ka Eesti kooli jaoks huvipakkuvad teemad ning toob esile innovaatilised lahendused. Lisaks HITSA esindajatele kuuluvad ekspertkogusse ülikoolide esindajad, tehnoloogiavaldkonna eestkõnelejad, õpetajad ja ettevõtjad.

Veel enne, kui saame osutada tehnoloogiatrendidest tulenevatele uutele võimalustele, on vaja teha tööd hetkeseisu väljaselgitamiseks. 2018. aasta pilootseire kaardistabki Eesti hariduse tehnoloogiatrende: missugused tehnoloogiad on Eesti koolides juba igapäevased, mida alles katsetatakse ja mis on veel päris tundmatu? 

Selleks palume haridustehnoloogidel ja koolide tehnoloogiavaldkonna eest vastutajatel vastata küsimustikule

Igal aastal võtab ekspertkogu tähelepanu alla valitud tehnoloogiatrendid ja uurib nende seost haridusega. 2018. aastal on fookuses viis valdkonda: tehisintellekt, asjade internet, analüütika ja suurandmed, virtuaal- ja liitreaalsus ning privaatsus.

Valmiv raport on koolikeskne ja sisaldab praktilisi näiteid, et tuua välja tehnoloogia ja koolielu kokkupuutepunktid, pakkuda ideid ning suunata tähelepanu uutele võimalustele. Esimene raport valmib 2019. aasta alguses.

Haridusvaldkonna ekspertkogusse kuuluvad:

Linnar Viik, e-Riigi Akadeemia asutaja
Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor
Kristjan Rebane, Tallinna Tehnikaülikooli IKT õppevaldkonna arendusnõunik
Mart Laanpere, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur
Kairit Tammets, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja ja vanemteadur
Heli Aru-Chabilan, HITSA juhatuse esimees
Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor
Mario Mäeots, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi programmijuht
Signe Ambre, HITSA IT Akadeemia programmijuht
Indrek Ots, HITSA IT Akadeemia nõunik
Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja HITSA haridustehnoloog
Katrin Soika, Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemiaõpetaja
Maria Malozjomov, Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja
Aivar Hiio, HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht
Raina Loom, HITSA Innovatsioonikeskuse programmijuht
Kristi Rahn, HITSA ProgeTiigri programmijuht
Elo Allemann, HITSA Innovatsioonikeskuse juhataja

Valdkondlikud eksperdid:
Raido Orumets, Infoturbevaldkonna juht, Baltic Computer Systems AS
Merit Valgjärv, Tallinna Linnavalitsus, andmekaitsespetsialist