Tehnoloogiatrendide seire hariduses

HITSA alustas 2018. aastal tehnoloogiatrendide seiret hariduses. Seire aitab hoida Eesti haridustöötajaid kursis tehnoloogia ja sellega seotud õpetamismetoodikate arengutega maailmas. Seire esimene raport "Hariduse tehnoloogiakompass" ilmus 21. veebruaril 2019 ja seda saab lugeda veebis aadressil kompass.hitsa.ee.

Esimest korda on Eestis võimalus saada regulaarselt ülevaade just haridust puudutavatest tehnoloogiatrendidest koos ekspertide soovitustega: mida peaksime õpetama ning kuidas saame erinevaid tehnoloogiaid õppetöös rakendada. Igal aastal valmiv seireraport "Hariduse tehnoloogiakompass" keskendub valitud teemadele ning selgitab välja Eesti kooli hetkeseisu ja uued võimalused.

Tehnoloogia uued arengusuunad ja nende rakendusvõimalused hariduses kaardistab kokku kutsutud ekspertkogu, kes selgitab välja ka Eesti kooli jaoks huvipakkuvad teemad ning toob esile innovaatilised lahendused. Lisaks HITSA esindajatele kuuluvad ekspertkogusse ülikoolide esindajad, tehnoloogiavaldkonna eestkõnelejad, õpetajad ja ettevõtjad. 

Igal aastal võtab ekspertkogu tähelepanu alla valitud tehnoloogiatrendid ja uurib nende seost haridusega. 

Raport on koolikeskne ja sisaldab praktilisi näiteid, et tuua välja tehnoloogia ja koolielu kokkupuutepunktid, pakkuda ideid ning suunata tähelepanu uutele võimalustele. 

Haridusvaldkonna ekspertkogusse kuuluvad:

Agu Leinfeld (Datel, tarkvaraarenduse- ja tehnoloogia direktor)
Aivar Hiio (HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht)
Elo Allemann (HITSA nnovatsioonikeskuse juhataja)
Heli Aru-Chabilan (HITSA juhatuse esimees)
Ingrid Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja HITSA haridustehnoloog)
Innar Liiv (TalTech andmeteaduse dotsent)
Jaak Anton (HTM infotehnoloogia nõunik)
Kairit Tammets (Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja ja vanemteadur​)
Kalev Pihl (SK ID Solution juhataja)
Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemiaõpetaja​)
Kerttu Mölder (Tallinna Südalinna Kooli I kooliastme õppealajuhatajana)
Kristi Salum (HITSA Progetiigri programmijuht)
Kristjan Rebane (TalTech IKT õppevaldkonna arendusnõunik)
Linnar Viik (e-Riigi Akadeemia asutaja)
Mare Räis (Järveküla Kooli juht)
Margus Püüa (HITSA juhatuse liige)
Maria Malozjomov (Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja)
Mart Laanpere (Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur)
Martin Sillaots (Tallinna Ülikooli tõsimängude dotsent)
Peep Küngas (HITSA andmearhitekt)
Piret Lehiste (HITSA koolituse projektijuht)
Signe Ambre (HITSA IT Akadeemia programmijuht)
Tanel Mällo (Tartu Ülikool)
Teele Jürivete (Tartu Ülikooli liitreaalsuse spetsialist)