Kvaliteedimärk 2013 tulemused

E-kursuse kvaliteedimärk 2013 on välja antud järgmistele kursustele (34):

 • T-400 Turundus
  Autor: Marina Nappa / Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 
 • Piim ja piimasaaduste hügieen
  Autor: Kadrin Meremäe / Eesti Maaülikool

 • Geoinformaatika I
  Autor: Anne Kull / Eesti Maaülikool

 • Geoinformaatika II
  Autor: Anne Kull / Eesti Maaülikool

 • Maamõõtmise alused MI.0343
  Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool

 • Maamõõtmise alused MI.0243
  Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool

 • Aia kavandamine ja rajamine
  Autor: Ele Vool / Eesti Maaülikool
 • Inimese elukulg (HT-11)Autor: Allan Lorents / Pärnumaa Kutsehariduskeskus

 • Maksuvõlgade sundtäitmine
  Autor: Kerly Randlane / Sisekaitseakadeemia
 • Ehituse organiseerimine + projekt
  Autor: Aivars Alt / Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Veetorustikud ja modelleerimine
  Autor: Raido Puust / Tallinna Tehnikaülikool

 • Laste ja noorukite tegevusteraapia
  Autor: Hanna-Maria Põldma / Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

 • Arvuti töövahendina
  Autor: Irina Merkulova / Tallinna Ülikool

 • Digitaalsete õppematerjalide koostamine
  Autor: Hans Põldoja / Tallinna Ülikool
 • FIE raamatupidamine
  Autor: Hele Moor / Tartu Kutsehariduskeskus

 • Sissejuhatus rahvatervisesse
  Autor: Piret Simm / Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 • E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
  Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool

 • Euroopa Liidu ametlik dokumentatsioon ja andmebaasid
  Autor: Ruth Tammeorg / Tartu Ülikool

 • Organisatsioonikommunikatsioon I
  Autor: Tiiu Taur / Tartu Ülikool

 • Interaktiivsete veebilehekülgede loomine
  Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool

 • Sissejuhatus erialainfootsingusse
  Autorid: Vilve Seiler, Kärt Miil / Tartu Ülikool

 • Multikultuuriline haridus
  Autorid: Karmen Trasberg, Maie Soll / Tartu Ülikool
 • Kolmas sektor
  Autor: Aet Kiisla / Tartu Ülikool

 • Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks
  Autor: Lehti Pilt / Tartu Ülikool

 • Kvantitatiivne andmeanalüüs (SPSS´i abil) (SOZU.03.244)
  Autor: Anu Masso/ Tartu Ülikool

 • Poliitiline vägivald Eestis 1905-1960
  Autorid: Aigi Rahi-Tamm, Mari-Leen Tammela / Tartu Ülikool

 • Aktiivõppemeetodid e-õppes
  Autorid: Lehti Pilt, Triin Marandi / Tartu Ülikool

 • E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle (vene keeles)
  Autor: Lidia Feklistova / Tartu Ülikool

 • Keskkonnaalane inglise keel
  Autor: Katrin Saks / Tartu Ülikool

 • Praktiline kontratseptsioon
  Autorid: Made Laanpere, Kai Part, Helle Karro / Tartu Ülikool
 • Videokonverentside ja –loengute kasutamine õppetöös
  Autor: Marju Piir / Tartu Ülikool

 • Uimasti- ja kriminaalpreventsioon (https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=2556)
  Autor: Maria Zuravljova / Tartu Ülikool                                                                                                      
 • B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise kursus
  Autor: OÜ Teooria

 • Teaduse filosoofia
  Autor: Indrek Meos / Sisekaitseakadeemia

 

"Aasta e-kursus 2013" stipendiumi kandidaadid: 

 • Ehituse organiseerimine + projekt
  Autor: Aivars Alt / Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Piim ja piimasaaduste hügieen
  Autor: Kadrin Meremäe / Eesti Maaülikool

 • Maamõõtmise alused MI.0343
  Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool

 • Maamõõtmise alused MI.0243
  Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool

 • Arvuti töövahendina
  Autor: Irina Merkulova / Tallinna Ülikool

 • Digitaalsete õppematerjalide koostamine
  Autor: Hans Põldoja / Tallinna Ülikool

 • E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
  Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool

 • Interaktiivsete veebilehekülgede loomine
  Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool

 • Sissejuhatus erialainfootsingusse
  Autorid: Vilve Seiler, Kärt Miil / Tartu Ülikool

 • Multikultuuriline haridus
  Autorid: Karmen Trasberg, Maie Soll / Tartu Ülikool

 • Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks
  Autor: Lehti Pilt / Tartu Ülikool

 • Poliitiline vägivald Eestis 1905-1960
  Autorid: Aigi Rahi-Tamm, Mari-Leen Tammela / Tartu Ülikool

 • Aktiivõppemeetodid e-õppes
  Autorid: Lehti Pilt, Triin Marandi / Tartu Ülikool

Aasta e-kursuse stipendium Eesti e-Ülikooli konsortsiumis otsustati välja anda Tallinna Ülikooli kursusele "Digitaalsete õppematerjalide koostamine" (autor Hans Põldoja). Tutvu kursusega aadressil: http://oppematerjalid.wordpress.com

Aasta e-kursuse stipendium Eesti e-Kutsekooli konsortsiumis otsustati välja anda Tallinna Tehnikakõrgkooli kursusele "Ehituse organiseerimine + projekt" (autor Aivars Alt). Tutvu kursusega (sisene külalisena).