Korduma kippuvad küsimused

Kas kvaliteedimärki saab taotleda ka kursusele, mida pole kordagi läbi viidud?
Kvaliteedimärki saab taotleda ainult kursustele, mis on vähemalt korra läbi viidud. Osalevate tudengite arv ei ole määrav, aga neid peaks olema vähemalt 2-3.

Kas kvaliteedimärki saab taotleda ainult 100 % veebipõhistele kursustele või ka e-toega kursustele?
Kvaliteedimärki saab taotleda nii 100 % veebipõhistele kursustele kui ka osaliselt veebipõhistele ehk e-toega kursustele. Aga veebipõhise kursuse õpijuhises peaks olema selgitatud, kuidas kursuse e-osa haakub auditooriumis / laboris läbiviidava õppetööga.

Ei õnnestu ID-kaardiga konkursiveebi sisse logida. Mida teha?
Kui ID-kaardiga sisse logimine ei õnnestu, kontrolli esmalt, et ID-kaart oleks korralikult kaardilugejas ja ID-kaardi programm töökorras/uuendatud; seejärel sulge korraks veebilehitseja ning pärast taasavamist proovi uuesti. Kui ikkagi ei õnnestu, siis proovi teise veebilehistejaga või tee arvutile alglaadimine. Abi saab ka kohalikult IT-toelt.

Millisel kujul peab organisatsiooni retsensioonis olema õppijate tagasiside?
Organisatsiooni retsensioonis ootame õppijapoolset hinnangut kursusele vähemalt kahelt kursusel osalenult. Kasutada võib ka hiljuti läbiviidud õppeasutusesisese tagasiside küsitluse tulemusi. Viimasel juhul palume välja tuua kvalitatiivsed hinnangud. Kui õppijate tagasiside puudub, siis ei saa e-kursusele kvaliteedimärki taotleda.

Kes peab täitma ja allkirjastama organisatsiooni retsensiooni?
Organisatsiooni retsensiooni peab täitma organisatsiooni poolt valitud isik (nt programmi- või õppekava juht, õppealajuhataja jne) ja allkirjastama taotleja otsene struktuuriüksuse juht (nt instituudi juhataja, direktor).

Kas kursuse hindamise ajaks tuleb kursus õppijatest ja nendega seotud tegevustest tühjendada?
Võimaluse korral ära kursust õppijatest ja nendega seotud tegevustest tühjenda, sest need annavad hindajale olulist informatsiooni kursusel toimuva/mittetoimuva kohta. Mitmed hinnatavad kriteeriumid on otseselt seotud kursuse läbiviimisega, mistõttu tõendid kursusel toimuvate tegevuste osas on olulised.

Kas tohin teha kursusel muudatusi ka ajal, kui kursust juba hinnatakse?
Kursuse autor tohib oma kursust muuta ja uuendada igal ajal, kaasa arvatud hindamisprotsessi käigus. Samas peab arvestama võimalusega, et hindajad vaatasid kursust või selle teatud osi enne muudatuste tegemist ning seega ei pruugi saadud tagasiside või kvaliteedimärgi saamise otsus olla adekvaatne.