Koolielu teemaveerandite väljakutse


Foto: pixabay.com
Kutsume kõiki alus-, üld- ja kutsehariduskoolide õpetajaid osa võtma Koolielu portaali teemaveerandite raames toimuvast neljast väljakutsest.


Eelmisel aastal tegime Koolielu haridusportaalis algust ainekuudega, millega tõstsime igal kuul fookusesse ühe aine või valdkonna. Käesoleval 2016/17 õppeaastal oleme võtnud laiema lähenemise – teemaveerandid.

Õppeaasta on jaotatud neljaks veerandiks. Igal veerandil viime läbi teemakohaseid veebiseminare, -kursusi, eksperimente, projekte, ilmuvad artiklid ja tutvustame töövahendeid ning äppe. Lisaks oleme igaks veerandiks esitanud ka väljakutse, mille kallal pead murda. Aktiivsemad osalejad saavad väärilise tunnustuse 20. mail 2017. a toimuval HITSA tehnoloogiapäeval!

  • I teemaveerand „Digipädevus on koolis!“

september-oktoober
Esimesel teemaveerandil püüame lahti mõtestada digipädevusi, korraldame hulganisti veebiseminare ning kutsume õpetajaid osalema teemaveerandi väljakutsel „Lõiming koolisiseselt“. Teemaveerandi raames toimuvast saab täpsemalt lugeda Koolielust »
 

Esimene väljakutse kutsub õpetajad omavahel koostööd tegema. Teisisõnu on tegu projektivõistlusega, kuhu ootame koolisiseste lõiminguprojektide kirjeldusi. Näiteks võib koolisiseselt läbi viia avatud tunde, ühiseid ainetunde või kolleegilt-kolleegile jagamist võimaldavaid kohtumisi. Loe lähemalt siit »

Tähtaeg: 14. november 2016


  • II teemaveerand „Digivärskendus“

november-detsember
Teisel teemaveerandil keskendume õppematerjalidele ning kutsume osalema väljakutses „Ammu unustatud vana“. On aeg otsa vaadata kõikidele sahtli põhja kogunenud õppematerjalidele, mis liigituvad kategooriasse „ajab asja ära, kuid vajaks uuendamist ning täiendamist“. Just nüüd ongi hea võimalus need käsile võtta: täiendada, kaasajastada ning meile konkursile esitada. Loe lähemalt siit »

Tähtaeg: 10. jaanuar 2017


  • III teemaveerand „Kaasav tulevikuharidus“

jaanuar-veebruar
Sel veerandil ootame väljakutses osalema õpilasi nii üldharidus- kui ka kutsekoolidest. Väljakutse "Vanemate, kogukonna kaasamine lõimingusse" raames intervjueerige oma vanemaid või kogukonna liikmeid teemal, millisena tänapäeva koolilapsed neile paistavad ja kuidas nemad saaksid õpilasi õppimisel aidata. Intervjuu võib esitada video või artiklina. Loe lähemalt siit »

Tähtaeg: 1. märts 2017

  • IV teemaveerand „Lõiming ja koostöö“

märts-mai
Viimasel veerandil teeme digiteemalist koostööd naaberkooli, naaberlasteaia või muu naabruses asuva asutusega, kellelt on midagi õppida. Kutsume üles korraldama õppimise eesmärgil külaskäike, mille läbiviimise protsess jäädvustatakse ajaveebis (blogi, Facebooki grupp vm). Korraldajaks võib olla klass, koolirahvas või kogukonna inimesed. Muide, külaskäik võib olla ka virtuaalne, võimalusi selleks pakub eTwinningu programm. Loe lähemalt siit »

Tähtaeg: 10. aprill 2017