Kutsume õpetajaid programmeerimisnädalal lastele ja noortele õpitubasid korraldama!


Kutsume õpetajaid programmeerimisnädalal Code Week (15.-23. oktoober 2016) ProgeTiiger programmi toel lastele ja noortele õpitubasid korraldama. Õpitubadega soovime toetada tehnoloogiahariduse laialdasemat levikut õpilaste ja õpetajate seas ning aidata õpilastel valmistuda HITSA 2016/2017. aasta õpilaskonkursiks “Digistame ära!”


Õpilaskonkurss “Digistame ära!” toimub 2017. aasta jaanuarist maikuuni ning on suunatud lastele ja noortele vanuses 5-20 eluaastat. Konkursil osalemise tingimused avaldatakse HITSA veebilehel detsembrikuus. Õpitubade raames on hea võimalus erinevate vahendite ja keskkondadega tutvust teha ning õpilaskonkursiks valmistuda.

Õpitubade kavandamisel palume lähtuda HITSA õpilaskonkursi “Digistame ära!” alateemadest, mille hulgast õpitoale üks teema valida:

 • Robot teeb rohkem kui 10 inimest - Vali mõni eluvaldkond või tegevus, mida robot oskab teha efektiivsemalt kui inimene ning loo prototüüp.
 • Vanavara digiks - Leia mõni vana ese, mis ei ole veel ära digistatud ja muuda see digitaalseks.
 • Mille pärast läheksin kooli - heameelega! - Kes või mis tuleks ära digistada, et õpilased läheksid alati kooli suure ootuse ja rõõmuga? Loo prototüüp või digitaalne lugu. 
 • Targad riided - Otsi viise, kuidas muuta oma igapäevased riided targaks, kasutades meid ümbritsevat tehnoloogiat. 
 • Digipöörane professor - Kui sul on mõni idee, mis on nii pöörane, et tundub pea ilmvõimatu teostada, siis just see teema ongi õige. Lase fantaasial lennata!
 • Kodu nutikaks - Loo virtuaalne kodu plaan või prototüüp, kus seadmed suhtlevad omavahel ilma inimeste sekkumiseta.
 • Turvaliselt tahvlis ja tänaval - Paku välja lahendus, mis tutvustab digivahendi turvalise kasutamise reegelid.
 • Vajuta Play! - Lase loovus valla, loo elektrooniline muusikapala või animafilm!

Õpitubade läbiviimiseks võib valida erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, samuti neid omavahel lõimida: robootikaseadmed, programmeerimine, 3D-tehnoloogia, arvuti teel juhitavad seadmed, multimeedia jne.

Kõik läbiviidavad õpitoad lisage Code Week Euroopa kaardile: http://events.codeweek.eu

Üks korraldaja võib programmeerimisnädala Code Week raames läbi viia mitu õpituba, ühe maksimaalne pikkus kuni 4 akadeemilist tundi.

Õpitubadesse registreerumine tuleb avada hiljemalt 1. oktoobril 2016 (registreerumisvormi näidis). Õpituppa peavad kõik osalejad (nii õpetajad kui ka õpilased) registreeruma. Registreerimislehe saab alla laadida siit.
Registreerimisleht on vaja teha iga päeva kohta eraldi ja need tuleb saata HITSA-le pärast õpitoa toimumist (aadress: Elise-Marit Kippar, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Akadeemia tee 21/1, Tallinn 12618).

Õpitubade korraldajad vastutavad ise kõikide korralduslike tegevuste eest (registreerumise avamine, toitlustuse tellimine jne). HITSA toetab omalt poolt õpitubade korraldamist, hüvitades korraldajale: õpitoa läbiviija töötasu (50€ bruto/1 ak h), ruumi rendi, osalejate kerge eine ja muud õpitoa läbiviimiseks põhjendatud kulud, mis tuleb kooskõlastada HITSA-ga pärast eelarve esitamist. Transpordikulu kuulub hüvitamisele ainult juhul, kui lapsed ja noored osalevad oma elukohajärgse regiooni õpitoas. HITSA ei toeta õpitubade läbiviimiseks vajalike uute tehnoloogiliste seadmete ostmist.

Õpitoad toimuvad viies regioonis, kuhu lastel ja noortel on võimalik registreeruda:
 • Põhja-Eesti - Harju maakond;
 • Lääne-Eesti - Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond;
 • Kesk-Eesti - Järva, Viljandi ja Rapla maakond;
 • Ida-Eesti - Jõgeva, Lääne-Viru, Ida-Viru maakond;
 • Lõuna-Eesti - Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakond.

HITSA õpilaskonkursi õpitubasid viiakse läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr. 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toetusel.


Loe veel: