Kandideeri õpitoa läbiviijaks!

Ootame pakkumisi laste ja noorte õpitubade läbiviimiseks hiljemalt 17. septembriks 2017 HITSA   konkursiveebi kaudu: https://konkursiveeb.hitsa.ee.

HITSA toetab õpitubade korraldamist, hüvitades õpitoa läbiviija töötasu (110€ bruto/1 õpituba) ja osalejate kerge eine (kuni 3€/osaleja). HITSA ei toeta õpitubade läbiviimiseks vajalike uute tehnoloogiliste seadmete ostmist ega ruumide renti.

Palun esitage konkursiveebis iga õpitoa kohta eraldi ideekavand ja järgnev info:

 • õpitoa nimetus;
 • regioon (Põhja-Eesti - Harju maakond; Lääne-Eesti - Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond; Kesk-Eesti - Järva, Viljandi ja Rapla maakond; Ida-Eesti - Jõgeva, Lääne-Viru, Ida-Viru maakond; Lõuna-Eesti - Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakond);
 • toimumiskoht ja -aeg;
 • maksimaalne osalejate arv;
 • vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud;
 • lühike õpitoa sisukirjeldus;
 • milliseid ainealaseid pädevusi toetatakse;
 • milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutatakse;
 • õpituppa registreerimise info ja veebilink;
 • korraldaja kontaktandmed;
 • õpitoa läbiviimise eelarve.


Vaatame üle kõik pakutud õpitubade ideed ja teavitame toetuse saajaid hiljemalt 21. septembril 2017. Kõik korraldatavad õpitoad pannakse üles HITSA veebilehele 26. septembril 2017, kui avatakse registreerimised õpitubadesse.

Õpitoa läbiviimise toetuse määramisel hinnatakse:

 • ideekavandite sisu;
 • ideekavandite seotust ainealaste pädevustega;
 • kas kasutatakse erinevaid tehnoloogilisi vahendeid;
 • kui paljudele õppijatele ollakse valmis õpitube läbi viima;
 • õpitoa sisu ja kestuse proportsionaalsust.