Personaalse õpiraja taristu

Õpiraja taristu toetab personaalset õppimist õpetajale koormust lisamata. Andmepõhine teenus näitab, millal sekkuda ning soovitab võimalikke lahendusi.

Loodav taristu pakub õpianalüütikat, mis annab automaatselt reaalajas ülevaate iga õpilase õpiteekonnast. Selged ja visualiseeritud andmed aitavad aru saada õpilase õpikäitumisest: kuidas ta õpib, mis teda motiveerib ja kuhu ta toppama jääb. Õpetaja saab vajadusel sekkuda kohe, mitte alles pärast ebaõnnestunud eksamit või kontrolltööd.

  • Personaalse õpiraja taristu lihtsustab oluliselt õppetöö käigus tekkivate andmete korjamist ja analüüsimist. 
  • Teenus koosneb moodulitest, seda on lihtne uute analüütika-lahendustega täiendada. Integreeritud andmete märgendamise teenus võimaldab seostada õpirajad teiste õppetööd kirjeldavate andmetega ja kasutada neid analüütiliste mudelite loomisel ja hindamisel. 
  • Taristu võimaldab viia läbi teadusuuringuid, analüüsida ning prognoosida haridusuuenduste mõju ning pakub tõenduspõhiseid soovitusi tarkade poliitikaotsuste tegemiseks.
  • Taristu on avatud kolmandate osapoolte mudelitele ja krattidele. Andmete kasutamisel on tagatud läbipaistvus ja privaatsus. 
  • Tänu sellele saab õpianalüütika komponente ja andmeid kasutada uute haridustehnoloogiliste rakenduste loomisel.


Vaata taristut tutvustavat esitlust:Lisainfo 

Kontakt:
Margus Püüa, Haridus- ja Noorteameti tehnoloogia juhtimise osakonna juhataja
margus.puua@harno.ee

Peep Küngas, 
Haridus- ja Noorteameti andmearhitekt
peep.kungas@harno.ee