Uuringud

Siia alla toome pdf-is allalaaditavad uuringud, mida HITSA või ITLi tellimusel tehtud on või mis muul moel haakuvad IT hariduse arendamise või IKT rakendamisega hariduses.

Kutseharidus ja muutuv tööturg - Tööandjate uuringu lõpparuanne

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2020

IKT tööjõu uuringu lõpparuanne_6.11.2013 (PRAXIS).pdf