Sihtasutusest

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) tegutses Eesti hariduse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kompetentsikeskusena aastatel 2013-2020. 1. augustil 2020 läksid HITSA teenused üle Haridus- ja Noorteametisse (HARNO).

Haridus- ja Noorteamet on HITSA,  SA Innove, SA Archimedese ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) teenuste põhjal loodud ühtne valitsusasutus, mille ülesandeks on Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika elluviimine.

HARNO uus põhjalik veeb saab valmis koos Eesti valitsusasutuste uue ühtse veebiplatvormi Valitsusportaal 2.0 valmimisega. Kuni uue veebi valmimiseni jääb toimima ka HITSA veebileht, kust on leitav kogu info HITSA seniste teenuste kohta.