Haridusasutuste veebilehtede teenuse analüüs

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on haridusasutuste veebilehtede teenuse kvaliteedi tõstmiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks analüüsida nii teenuse kasutatavust, uute ja olemasolevate sihtgruppide ärivajadusi veebilehele ja intranetile, kui ka optimaalseima tehnilise lahenduse valikuvariante.

Eraldatud toetuse summa:

58 956 eurot

Projekti tulemus:

Projekti tulemus selgub aprillis 2020


Projekti toetati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist