Projekti eesmärk

1) Kirjeldada HITSA teenuste peamiste kasutajagruppide (õppur, õpetaja/õppejõud, õppeosakonna (administratiiv-) töötaja kasutajateekond (user story map) haridusasutuses.

2) Analüüsida HITSA teenuste kasutajaliideseid ja -kogemust (vastu kasutajagruppide vajadusi).

3) Koostada kasutajaliidese (UI) stiilijuhis koos rakendamise kavaga, et muuta HITSA teenused kasutajakesksemaks. Läbimõeldud disainiga rakendustes saavad kasutajad parema kasutajakogemuse ja kõrgema kvaliteediga teenuse.

4) luua ja testida kahe teenuse (e-Koolikott, EIS) responsive prototüüp ja visuaal.

ERALDATUD TOETUSE SUMMA:

62 220 eurot

Projekti tulemus:

IT-teenuste kasutajaliideste (UI) ja –kogemuse (UX) analüüs


Projekti toetati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist