Riigihanked

Hariduse Infotehnoloogia SA riigihankeid korraldatakse vastavalt Hariduse Infotehnoloogia SA juhatuse liikme käskkirjaga kinnitatud hankekorrale ning Eesti Vabariigi riigihangete seadusele.

HANKEPLAAN 2019

 • Välismaalaste vastuvõttu toetava teenuse kasutamine
 • Optilise magistraalvõrgu ruuteri liidesekaardi ja moodulite ost
 • HTM haldusala asutuste menetlusprotsesside terviklahenduse ärianalüüs
 • Digitaalse õppevara loomiseks, koostamiseks ja e-õppeks vajalike infosüsteemide arendamine
 • Serverite ost virtualiseerimisklastrisse
 • Digitaristu kaasajastamine: võrguarhitekti teenus
 • Digitaristu kaasajastamine: kohtvõrgu seadmed
 • Digitaristu kaasajastamine: kohtvõrgu kaabeldus IV
 • Sisseastumise infosüsteemi arendus ja haldus
 • HITSA teenuste kasutatavuse analüüs
 • Veebilehe platvormi analüüs
 • Veebilehe platvormi arendus ja haldus
 • Digitaristu kaasajastamine: kohtvõrgu halduse ja turvalisuse koolitused

dokumendid