Juhtimine

HITSA asutajad

Eesti Vabariik (asutajaõigusi teostab Haridus- ja Teadusministeerium)
Tallinna Tehnikaülikool
Tartu Ülikool
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
AS Eesti Telekom

HITSA nõukogu

Pärt-Eo Rannap (Haridus- ja Teadusministeerium)
Jaak Aaviksoo (Tallinna Tehnikaülikool)
Aune Valk (Tartu Ülikool)
Hele Tammenurm (Telia Eesti AS)
Ants Sild (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit )
Urmo Uiboleht (Eesti Koolijuhtide Ühendus)
Tarmo Loodus (Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing)
Arne Randmaa (Rahandusministeerium)
Tiit Land (Tallinna Ülikool)

HITSA juhatus

Heli Aru-Chabilan, juhatuse esimees Heli.Aru-Chabilan@hitsa.ee

Margus Püüa, juhatuse liige Margus.Puua@hitsa.ee