Logod

HITSA

IT Akadeemia

ProgeTiiger


Logode kasutusejuhend:  

  • HITSA ja tema allüksuse logosid tohib kasutada üksnes failides toodud kujul ja värvides. Kui kasutuskoht vähegi võimaldab, tuleb kasutada värvilist versiooni.
  • Logo ei tohi muuta, deformeerida ega ebakvaliteetselt eksponeerida.
  • Logo tekstiosa peab jääma loetav.